abstractright abstractright
Uutiset

Sitolle toinen palkinto Hulevedet hallintaan Lahdessa -innovaatiokilpailussa

Siton hulevesitiimi osallistui kilpailuun kolmella ehdotuksella, joita tuomaristo piti toteuttamiskelpoisina ja Lahden ympäristökaupungin imagoa tukevina.

 

Sade- ja sulamisvesien johtamiseen ja käsittelyyn uusia ratkaisuja etsineen innovaatiokilpailun voittajat julkistettiin  torstaina 20.11.2014 Lahti Business Day –messuilla. Siton palkinnon vastaanotti maisema-arkkitehti Ismo Häkkinen (kuvassa toinen oikealta).

Siton ensimmäinen vaihtoehto oli älypuhelinsovellus kaupunkitulvien raportointiin ja seurantaan, toinen oli katupuiden itsekastelujärjestelmä ja kolmas venesatamien, rantakatujen ja –aukioiden hulevesien hallintarakenne.

Tulvat kuntoon-ratkaisu

Lahti Aquan toimitusjohtaja Martti Lipponen uskoo, että Siton Tulvat kuntoon -älypuhelinsovellus saattaisi olla helposti toteutettava valmis ratkaisu.

– Sovellus edustaa high cleantechia ja sopii tulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa asukkaat tuottavat ns. avointa dataa osana toimintaympäristöä.

Lipposen mukaan kaupunkialueella pohjaveteen kuuluvat sadevedet ohjataan putkistoilla helposti pois alueelta, mikä ei ole paras ratkaisu.

– Hulevedet tulisi nähdä osana pohjavesiresurssia. Ne pitäisi hoitaa syntypaikalla, joko tonteilla tai tähän tarkoitukseen rakennetuilla hidastus-, säilytys- ja imeytysjärjestelmillä. Radanvarren kaltaisilla uusilla alueilla hulevedet kannattaa suunnitella osaksi infrastruktuuria.

Parhaaksi ehdotukseksi tuomaristo valitsi Hörppö-rakennelman, joka rankkasateella varastoi, viivyttää ja imeyttää hulevesiä sekä johtaa vedet elementin alapuolella sijaitseviin kasetteihin. Tuomaristo kiitteli voittajan muotoilua. Voittajaehdotuksen ovat suunnitelleet Elisa Lähde ja Lasse Olaste Tengbom Eriksson Arkkitehdit -toimistosta.

Kilpailu oli osa Lahden edelläkävijämarkkina –hanketta, jonka tavoitteena on edistää uusien kysyntälähtöisten ratkaisujen syntyä ja kaupallistamista. Kilpailun järjestivät yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahti Aqua Oy, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Helsingin yliopisto, Vesijärvisäätiö, Lahden ammattikorkeakoulu sekä Renor Oy.