abstractright abstractright
Uutiset

Infrasuunnittelua Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Finavia on valinnut Siton infran suunnittelijaksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Finavia kehittää lentoaseman infrastruktuuria tulevina vuosina valtavasti, kun Helsinki-Vantaa valmistautuu vaihtoliikenteen kapasiteetin lisäämiseen.

Suunnittelutoimeksianto käsittää terminaali 2:n laajennuksien edellyttämät asematason luonnosvaiheen suunnittelutyöt. Terminaalin laajennusosien myötä asematasolle rakennetaan noin kymmenen kaukoliikenteen laajarunkokonepaikkaa. Rakentamisen ensimmäinen osa on aiottu käynnistää vuoden 2016 aikana.

Vaihtoliikenteen kapasiteetin kasvattaminen on osa Finavian laajempaa kehittämisohjelmaa vuosille 2014-2020. Kehittämisohjelmassa lentoasema valmistautuu palvelemaan 20 miljoonaa matkustajaa vuonna 2020. Nykyinen kapasiteetti on 15 miljoonaa matkustajaa.

Sito on ollut mukana laatimassa Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämisen Master Plan -suunnitelmaa vuonna 2014 ja käynnissä oleva kehittämisohjelma on osa Master Planin mukaista kehitystä.