abstractright abstractright
Uutiset

Erikoisosaamisella, turvallisuudella ja laadukkuudella suuri merkitys

Sito on vahvasti mukana Posivan tutkimus- ja kehitysprojekteissa Olkiluodossa. Parhaimmillaan kymmenenkin sitolaista on mukana varmistamassa käytetylle ydinpolttoaineelle turvallista loppusijoitusta.

Olkiluodon peruskallioon valmistuu loppusijoituspaikka Teollisuuden Voiman ja Fortumin ydinvoimaloiden käytetylle ydinpolttoaineelle vuonna 2023. Vastaavanlaista hanketta ei Suomessa koskaan ole toteutettu, joten sellaisesta ei ole kokemuksia. Käytetystä ydinpolttoaineesta ei saa aiheutua pienintäkään riskiä missään olosuhteissa, joten laitoksen turvallisuus on voitava etukäteen varmistaa. Mitään ei voi jättää sattuman varaan. Kaikki on tutkittava ja selvitettävä tarkkaan.

Näin pitkään kestävään osallistuvilta edellytetään pitkäjänteisyyttä. Projektijohtaja Erkki Palonen näkee nykyisen pestinsä Posivassa jatkuvan vuoteen 2023, kun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä käynnistyä. –Mitä edessä on sen jälkeen, en vielä osaa sanoa, hän myöntää.

20.3.2014 Erkki Palonen

Posiva Oy on vuonna 1995 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, loppusijoitukseen liittyvistä tutkimuksista ja muista toimialaansa kuuluvista asiantuntijatehtävistä. Sen tehtävänä on paitsi suunnitella ja rakentaa loppusijoituslaitos, myös käyttää sitä.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen kuparikapseleissa Olkiluodon peruskallioon, noin neljän ja puolensadan metrin syvyyteen jatkuu joka tapauksessa vielä siitäkin liki sadan vuoden ajan. Sen jälkeen Posivan tehtävänä on sulkea laitos.

Erkki Palonen pitää projektijohtajana laitoskokonaisuuden toteutuksessa monia lankoja käsissään. Hän myös varmistaa, että resurssit toiminnalle ovat olemassa kaikissa projektin vaiheissa. Tällaisia resursseja ovat esimerkiksi vaikkapa sähkö ja vesi, mutta myös inhimilliset resurssit, joita tarvitaan erityisen paljon juuri valmistelevassa vaiheessa.

Paras osaaminen mukaan

Erkki Palonen kutsuu Posivaa eräänlaiseksi manageeraysyritykseksi. – Meillä on palkkalistoilla alle sata henkilöä, mutta työtä teemme noin kolmensadan henkilötyövuoden edestä. Toimenkuva on varsin laaja ja syvällistä erikoisosaamista vaativaa. Ei olisi mitenkään mielekästä palkata kaikkia huippuosaajia Posivaan siksi lyhyeksi aikaa, jona heidän työpanostaan tarvitaan, Palonen huomauttaa.

Niinpä Posiva tekeekin yhteistyötä lukuisien suomalaisten ja ulkomaisten eri alojen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa ja tilaa esimerkiksi ydinjätehuoltoon liittyviä tutkimuksia tutkimuslaitoksilta, konsulttiyrityksiltä ja yliopistoilta.

Ensimmäiset loppusijoitukseen liittyvät tutkimukset käynnistyivät Suomessa jo 1970-luvun lopulla ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyviä paikkatutkimuksia Olkiluodossa on tehty 1980-luvulta lähtien. Sitolaiset ovat olleet mukana hankkeessa jo toistakymmentä vuotta monenlaisissa selvityksissä, tutkimuksissa ja projekteissa. – Taisin tehdä ensimmäiset työni Posivalle jo 13 vuotta sitten, sittemmin Sitoon siirtynyt maanalaisten tilojen parissa työskentelevä projektijohtaja Tapani Lyytinen muistelee. Kaupunki-toimialan toimialajohtaja Jannis Mikkola puolestaan teki Olkiluotoon aluesuunnitelmaa yli kymmenen vuotta sitten.

Vuosien mittaan Sito on ollut mukana tutkimus- ja kehitysprojekteissa, erilaisissa valmistelevissa ja lähtökohtien suunnitteluun liittyvissä hankkeissa. Nyttemmin Sitolla on työn alla erilaisia kalliorakentamiseen liittyviä asiantuntijatehtäviä, projektinhallintaa ja loppusijoitukseen liittyvää riippumatonta laadunvarmistusta. Sitolaisia on työskennellyt Posivalle 5-10 aina tarpeen mukaan.

Erkki Palonen summaa: – Monia hankkeita ja projekteja on valmistunut, monia on edelleen tekeillä ja varmasti uusia tulossa ennen kuin edes varsinaista laitosta päästään rakentamaan.

Näissä pitkissä projekteissa on sekin hyvä puoli, että suomalaisille ammattilaisille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja yrityksille ehtii vuosien ja vuosikymmenien mittaan karttua runsain mitoin tietoa ja huippuosaamista, jota varmasti voidaan hyödyntää myös maailmalla.

Teksti: Dakota Lavento, kuvat: Posiva