abstractright abstractright
Uutiset

Sito mukana Kuopion Savilahden alueen maankäytön yleissuunnittelussa

Savilahdesta kehitetään keskustaan kytkeytyvä noin 35 000 asukkaan, työntekijän ja opiskelijan viihtyisä ja moderni keskittymä. Savilahti on Kuopion seudun merkittävin aluekehitysprojekti.

Julkis- ja yksityissektorin arvioidaan investoivan alueen rakennetun ympäristön toteuttamiseen liki miljardi euroa. Alueen rakentaminen alkaa vuonna 2018, ja sen on tarkoitus valmistua 2020-luvun aikana.

Työn tavoitteena on laatia tulevaisuutta visioivia toteutuskelpoisia ratkaisuja maisema- ja kaupunkikuvan parantamiseen, eri liikennemuotojen ja pysäköinnin toimivuuteen, alueen ja sen toimijoiden toiminnallisiin tarpeisiin sekä tarkastella korttelialueiden muodostumista osayleiskaavaa tarkemmalla tasolla. Kaupunki valitsi kymmenestä ilmoittautuneesta ryhmästä kolme ryhmää, jotka tekevät rinnakkaiset maankäytön yleissuunnitelmat.

Sito on mukana Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy:n ryhmässä liikennesuunnittelijana. Ryhmän projektin vetäjänä on arkkitehti Trevor Harris, joka toimii myös kaupunkisuunnittelun professorina Aalto Yliopistossa. Liikennesuunnittelun vastuuhenkilö Sitossa on Seppo Karppinen.