abstractright abstractright
Uutiset

MaaS on jo lähellä konkretiaa

Liikkuminen palveluna on Suomessa siirtymässä hypetysvaiheesta todellisiin kehityshankkeisiin ja käytäntöön. Hyvänä esimerkkinä siitä on Case Seinäjoki, johon tutustuttiin Siton MaaS-seminaarissa kesäkuun alussa.

Siton projektipäällikkö Jaakko Rintamäen ja apulaisosastopäällikkö Noora Salosen seminaarissa esittelemästä Case Seinäjoesta kerrotaan lisää tässä uutiskirjeessä.

Seminaari ”MaaS, miten puheista konkretiaan” keräsi kaikkiaan 75 innostunutta kuulijaa. Jo alustajien puheenvuoroista kävi ilmi, että konkreettiset liikkumisen palvelut ovat etenemässä.

Hallitus MaaSia tukemassa

Liikenneneuvos Marko Forsblom liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoi tyytyväisenä, että uuden hallituksen hallitusohjelma voisi tuskin enää paremmin MaaSia tukea. Siihen on kirjattu mm., että uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa edistetään lainsäädäntötoimin. Avoimella datalla sekä tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.

Lisäksi otetaan käyttöön systemaattinen kokeilutoiminta ja luodaan säädöspohja helpottamaan kokeilujen järjestämistä. Julkisesti tuetuista kuljetuksista pyritään säästämään 10 % digitalisaatiota hyödyntämällä ja mahdollistamalla uudenlaiset, markkinaehtoiset ja innovatiiviset palvelukonseptit lainsäädäntöä kehittämällä.

Hallitus siis näyttää pyrkivän poistamaan parhaansa mukaan esteitä MaaSin tieltä ja edistämään uudenlaisten palvelukonseptien kehittymistä.

Viranomaiset toiminnan mahdollistajana

Asiantuntija Asta Tuominen Liikennevirastosta painotti alustuksessaan, ettei palvelujen keksiminen ja luominen ole viranomaisten tehtävä. Palvelut tuotetaan markkinaehtoisesti ja niiden tuottamisesta vastaavat pääosin yritykset. Sen sijaan Liikenneviraston tehtävänä on toimia nimenomaan mahdollistajana ja tukea toiminnan tehostumista. – Esimerkiksi Case Seinäjoessa olemme mukana tietopohjan antajana ja omalta osaltamme kehittäjänä.

Tulevaisuudessa viranomaisillakin voi olla edessään uudenlaisia haasteita MaaSin toteutumisen myötä. Asta Tuominen muistutti, että MaaSin toteutuessa nykyisen kaltainen joukkoliikenne on väkisinkin suuressa murroksessa. – Esimerkiksi robottiautot vaativat liikenneinfralta muutoksia, hän huomautti.

Robottiautoja voi testata jo Vantaan asuntomessualueella heinäkuussa. Tietojohtaja Juha Kenraali Trafista kertoi, että Trafi mahdollistaa jo nyt automaattiautojen kokeilun Suomen liikenteessä.

Tieto avoimeksi ja yhteensopivaksi

Juha Kenraalin mielestä haasteita MaaS-palveluiden kehittämisen tiellä on riittämiin.  – Palvelut rakennetaan tiedon pohjalle eikä tieto ole vielä riittävän avointa. Esimerkiksi yrityksillä oleva tieto olisi ehdottomasti saatava avoimeksi ja käyttöön.

Samaa mieltä oli myös toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finlandista: – Datan tulee olla myös yhteensopivaa.

Suomessa on kaikki mahdollisuudet kehittyä maailman johtavaksi MaaS-maaksi. Tarvittava infra meillä jo on, mutta kiirettä on pidettävä, sillä muuallakaan ei suinkaan ole tyydytty pyörittelemään peukaloita. Hietasen mukaan esimerkiksi Saksassa tullaan jo kovaa vauhtia perässä.

Kääritään hihat ja pannaan toimeksi!

Alustuksien jälkeen keskustelua jatkettiin viidessä teematyöpajassa. Esiin nousi mielenkiintoisia näkökohtia, haasteita ja mahdollisuuksia. Tärkeintä on nyt kääriä hihat ja ryhtyä kehittämään MaaS-palveluja. Kuten toisessa kansainvälistymistä pohtivassa ryhmässä kiteytettiin: Rohkeasti etunojaa, tänä vuonna oikeat MaaS-kokeilut liikkeelle ja suunta välittömästi kohti kansainvälisiä markkinoita!

 

Asta_Tuominen_150x150

– Viranomaisten tehtävä on toimia uusien MaaS-palvelujen mahdollistajana, Asta Tuominen painottaa.

 

 

 

Marko_Forsblom_150x150

– Uudesta hallitusohjelmasta löytyvät MaaSin kannalta tärkeät linjaukset, Marko Forsblom sanoo.

 

 

 

Juha_Kenraali_150x150

– Kaikki piilossa oleva tieto on saatava käyttöön myös yrityksilta, Juha Kenraali vaatii.

 

 

 

Sampo_Hietanen_150x150

– Suomessa on pidettävä kiirettä, jos haluamme olla johtava MaaS-valtio, Sampo Hietanen sanoo.

 

 

 

teksti ja valokuvat: Dakota Lavento