abstractright abstractright
Uutiset

Sito selvitti raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämistarpeet

Siton tekemä raskaan liikenteen taukopaikkatutkimus on valmistunut ja julkaistu Liikenneviraston verkkojulkaisuna. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää raskaan liikenteen eritasoisten taukopaikkojen sijainnillisia, määrällisiä ja palvelullisia kehittämistarpeita eri näkökulmista.

Selvityksessä tarkasteltiin runkokuljetusten keskeisiä reittejä yksityiskohtaisemmin ja kerättiin kuljetusyritysten näkemyksiä taukopaikkojen kehittämiselle.  Siinä tuotiin esiin myös Poliisin tarpeet taukopaikoille tienvarsitarkastusten osalta.

Taukopaikkoja tarvitaan ajo- ja lepoaikasäädösten vaatimien taukojen pitämiseen, kuorman tarkistuksiin, kuormatilojen vaihtamiseen ja kuorman siirtoihin, poliisin tienvarsivalvontaan jne. Erikoiskuljetukset tarvitsevat suuria pysäköintialueita, joita tulisi hitaan ajonopeuden vuoksi olla tiheässä. Taukopaikkojen tulee sijaita ajo- ja lepoaikasäädösten vaatimien pakollisten taukojen kannalta sopivissa paikoissa.

Selvityksessä kehitettiin ns. taukovyöhykkeet, joita on tarkasteltu eri reiteillä ja suurimpien kaupunkien ympärillä. Taukopaikan tulee olla helppopääsyinen, riittävän tilava, tasainen ja varustettu selkeillä opasteilla ja merkinnöillä (ml. vaarallisten aineiden kuljetukset). Kaupallisilla taukopaikoilla tulee olla riittävät palvelut ja hyvä ympärivuorokautinen hoito. Tutkimuksessa tuotettiin aineistoa ja tietoa tavoitteellisen runkokuljetusten taukopaikkaverkoston määrittelyyn ja tarkempien inventointien kohdentamiseen.

Pääkehittämistarpeet

Tutkimuksessa todettiin kehittämis- ja jatkotoimenpidetarpeita liittyen valtion ja kaupallisten toimijoiden yhteistyöhön. Tämän selvityksen tulokset tulisi ottaa huomioon pääteiden kehittämisen toimintalinjojen laatimisessa. Muita kehittämisajatuksia ovat älyliikenteen sovellusten kehittäminen, tarkemmat taukopaikkainventoinnit ELY-keskusten alueilla, onnettomuuksien selvittäminen suhteessa taukopaikkoihin, rikollisuuden kehittymisen tarkempi selvittäminen, valtion ja kaupallisten taukopaikkojen ominaisuustietojen tallentaminen keskitetysti sekä taukopaikoista yleisesti käytettävissä olevan informaatiosisällön strukturointi.

Tutkimuksen toteutti Siton projektiryhmä, johon kuuluivat Ilkka Salanne (projektipäällikkö), Erkki Jaakkola, Iida-Maria Seppä ja Marko Tikkanen lokakuun 2014 ja huhtikuun 2015 välisenä aikana. Tutkimuksen rahoittivat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Logistiikkayritysten Liitto ry.

Linkki verkkojulkaisuun >>