abstractright abstractright
Uutiset

MaaS konkretiaan ensimmäisenä Seinäjoella?

MaaS (liikkuminen palveluna) etenee Seinäjoella vauhdilla kohti konkreettista pilotointia. Taustatukea pilotille ja laajemmin henkilöliikenteen uudistamiselle antavat uunituoreen hallitusohjelman kirjaukset.

Hallitusohjelman mukaan julkisesti tuettuja (valtio, kunnat, Kela) henkilökuljetuksia halutaan uudistaa. Tavoitteena on 10 %:n säästö vuodesta 2017 lähtien. Uudistus halutaan toteuttaa digitalisaatiota hyödyntämällä ja mahdollistamalla uudenlaiset, markkinaehtoiset ja innovatiiviset palvelukonseptit lainsäädäntöä kehittämällä. Digitalisaatiota, kokeilukulttuuria ja uusia liiketoimintakonsepteja hyödyntämällä halutaan myös laajemmin toteuttaa julkisten palvelujen tuottavuusloikka.

Liikenteen palvelujen toimintalogiikka nojaa nykyisin vahvasti julkisen sektorin hankkimiin ja määrittelemiin palveluihin. Uusilla liiketoimintamalleilla ja toimintatavoilla voidaan liikenteen palveluja muuttaa lähemmäksi muun avoimen talouden ehdoilla toimivaa logiikkaa, jossa kaikki osapuolet hyötyvät.

Kaikki hyötyvät

Palvelujen maksajat eli kunnat ja valtio hyötyvät alempina kustannuksina samalla kun palvelujen tuottajat saavat enemmän volyymia ja käyttäjät parempia palveluita.

Liikkumisen muutospotentiaaliksi on arvioitu noin 14 % nykyisestä liikkumistarpeesta. Jo muutaman prosentin siirtymä yksityisautoiluista ostettuihin liikennepalveluihin voi tarkoittaa pelkästään Seinäjoen kaupungin alueella toimille liikenneyrityksille liikevaihdon kaksinkertaistumista. Asiakkaiden liikennepalveluiden käytön esteenä ei ole enää haastavia matkaketjuja tai liityntäliikenteen ongelmia, ne kaikki voidaan hoitaa yhden palveluluukun kautta. Viranomaiset puolestaan saavat ostamalleen liikenteelle parempaa käyttöä ja liikennepalveluiden yhteinen kulkumuoto-osuus ja kustannustehokkuus kasvavat.

Seinäjoki vaiheittain kohti MaaS-pilotointia

Seinäjoen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu liikennepalvelut ja digitoitu liikennetieto avoimeen tietokantaan. Samanaikaisesti on ideoitu ja konseptoitu uusia liikennepalveluja sekä pyritty vaikuttamaan siihen, että Seinäjoesta tulisi yksi liikennepalveluiden valtakunnallisesta kokeiluympäristöistä. Rinnalla on käynnistetty myös avoin sovelluskehitys.

Toisessa vaiheessa edetään kohti MaaS-Seinäjokea. Peruslähtökohtana paikallisessa MaaS:ssa on, että liikennöitsijät tarjoavat kaupungin ja seudun asukkaille joustavasti hinnoiteltuja liikkumisen palvelupaketteja, jotka sisältävät joukkoliikenne-, kutsujoukkoliikenne- ja taksimatkoja niin seudullisesti kuin paikallisestikin. Liikennepalveluiden käyttäjiksi ja maksajiksi halutaan uusia asiakkaita, joille perusjoukkoliikenne ei sovi. Keskeistä on huomata, että MaaS ei lähde käyntiin ilman yhteistyötä paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. Viranomaisliikenne on kaiken palvelun pohjana, jonka päälle yrityksillä on mahdollisuus rakentaa omia MaaS-tuotteitaan.

Seinäjoen hankkeessa mukana olevat toimijat ovat valmistelleet yhdessä ensimmäisiä MaaS-kokeiluja. Ensimmäiset kokeilut olisi tarkoitus saada käyntiin Seinäjoella jo vuoden 2015 aikana.

Kohti skaalautuvuutta ja kansainvälisiä markkinoita

Sito on vahvasti mukana digitaalisten MaaS-palvelujen ja MaaS-operaattoritoiminnan skaalautumisessa ensin Suomessa ja jatkossa mahdollisesti myös toimintaympäristöltään vastaavilla lähimarkkinoilla.

Seinäjoen työssä ovat mukana Siton, ELY-keskuksen ja Seinäjoen kaupungin lisäksi muun muassa paikallisliikennettä hoitava Härmän Liikenne, Pahkakankaan liikenne, Seinäjoen Keskustaksi Oy, Taksiliiton yrityspalvelut Oy, Geotech IT Oy ja DDS sekä useita muita neuvottelujen kohteena olevia tahoja.