abstractright abstractright
Uutiset

Liiketoimintamallit keskeisessä roolissa Seinäjoen MaaS-kehittämisessä

Nykyisen hallitusohjelman mukaan julkisesti tuettuja henkilökuljetuksia halutaan uudistaa. Tavoitteena on 10 %:n säästö vuodesta 2017 lähtien. Uudistus halutaan toteuttaa hyödyntämällä digitalisaatiota ja mahdollistamalla uudenlaiset markkinaehtoiset ja innovatiiviset palvelukonseptit sekä kehittämällä lainsäädäntöä. Liikkuminen palveluna (MaaS) on keskeinen osa tätä murrosta.

Siton infrajohtamisen konsultoinnin asiantuntijoiden avulla MaaS-palveluiden kehityspolku on voitu konkretisoida ja talous- ja kustannusvaikutukset mallintaa. Nämä ovat mahdollistaneet onnistuneen MaaS-palvelukokonaisuuden ennakoimisen ja rakentamisen.

Kaikki hyötyvät MaaSista

Liiketoimintasuunnittelun avulla voidaan osoittaa, että palvelujen käyttäjät ja palvelutuotantoa tukevat kunnat ja valtio hyötyvät MaaSin alemmista kustannuksista samalla, kun palvelujen tuottajien liikevaihto kasvaa ja käyttäjien palvelut paranevat. MaaSissa asiakkaille luodaan helppokäyttöiset palvelut, joissa liikennepalveluiden käytön esteinä eivät enää ole matkaketjujen hallinta tai liityntäliikenteen ongelmat; ne kaikki voidaan ratkaista yhdistämällä saumattomasti eri liikkumisen muodot palvelukokonaisuuksiksi ja samalla varmistaa palveluiden kannattavuus ja hinnoittelun toimivuus.

Sito kehittämässä MaaSia Seinäjoella

Sito on ollut vahvasti mukana MaaS-palveluiden kehittämisessä Seinäjoen alueella. Hankkeessa on tähän mennessä arvioitu MaaS-palveluiden liiketoimintapotentiaali, konseptoitu uusia liikennepalveluja, digitoitu liikennetieto avoimiin tietokantoihin sekä todennettu MaaS-liiketoiminnan kannattavuus. Siton laatiman liikennemallinnuksen avulla arvioitiin MaaS-palveluiden potentiaaliksi noin 14 % nykyisestä liikkumistarpeesta. Analyysin perusteella tämä on saavutettavissa nykyisellä palvelurakenteella ainoastaan käyttötottumuksia muuttamalla ja palveluiden helppokäyttöisyyttä lisäämällä. Jo viiden prosentin siirtymä yksityisautoiluista MaaS-palveluihin tarkoittaa Seinäjoen alueella toimiville liikenneyrityksille liikevaihdon kaksinkertaistumista, mikä johtaisi palveluiden laadun huomattavaan paranemiseen.

Seinäjoki vaiheittain kohti MaaS-pilotointia Seuraavassa vaiheessa edetään kohti MaaS-Seinäjokea, jossa asukkaille tarjotaan joustavasti hinnoiteltuja liikkumisen palvelupaketteja, jotka sisältävät joukkoliikenne-, kutsujoukkoliikenne- ja taksimatkoja. Keskeistä on huomata, että MaaS ei lähde käyntiin ilman kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Tätä varten Sito on luonut moninäkökulmaisen liiketoimintatarkastelun, jolla hankkeen potentiaaliset hyödyt voidaan osoittaa kaikille hankkeen sidosryhmille. Seinäjoen hankkeessa mukana olevat tahot, liikennöitsijät, taksit, kaupunki, ELY-keskus ja Sito, ovat valmistelleet yhdessä MaaS-kokeilua, joka on tarkoitus käynnistää Seinäjoella jo vuoden 2015 aikana.

Siton palvelut päätöksenteon tukena

Sito on ollut tiiviisti mukana Case Seinäjoen kehittämisessä. Siton infrajohtamisen konsultointi on mallintanut liikkumisen potentiaalia ja kysyntää sekä esiselvittänyt tuotekonsepteja. Hankkeessa on yhdistynyt Sitosta IJK:n, liikenteen ja tietopalveluiden monialainen osaaminen.