abstractright abstractright
Uutiset

Espoon historian suurin katuhanke valmistui

Sito oli suunnittelemassa Espoon suurinta katuhanketta. Uudet väylät parantavat yhteyksiä Espoon kaupunginosien välillä merkittävästi.

Espoon suurimman katuhankkeen suunnittelussa tarvittiin sitolaista asiantuntemusta laidasta laitaan. – Mukana olivat kaikki tekniikka-alat, paitsi tunnelisuunnittelijat, pääsuunnittelijana hankkeessa toiminut Pekka Karhapää naurahtaa.

Syksystä 2010, jolloin tiesuunnitelman laadinta alkoi, projektin parissa työskenteli Siton tie-, silta, geotekniikka-, valaistus, telematiikka, vesihuolto, ja ympäristösuunnittelijoita sekä melusuojauksen rakennesuunnittelijoita. Rakennussuunnitelman tekoon päästiin syksyllä 2012.

Satojen työtuntien hienoja tuloksia on päästy ihailemaan, kun uudet väylät avattiin liikenteelle lokakuun viimeisellä viikolla.

Espoon mittakaavassa historiallisen suuri katuhanke muodostui kahdesta erillisestä osasta. Toiseen kuuluivat Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantien yhteys Sinimäentieltä Nuijalantielle ja toiseen Turveradantie-Mankkaanlaaksontie Sinimäentieltä Koivu-Mankkaantielle. Niistä ensimmäisen suunnittelusta vastasi Sito.

Haastava suunnitteluhanke

Vaikka sitolaiset pääsivät työn touhuun viisi vuotta sitten, oikeastaan koko hankesuunnittelun suunnittelu käynnistyi jo vuosikymmeniä sitten. Alueen asemakaava vahvisttettiin1980-luvun lopulla ja Sinimäentien eteläpuolisen osuuden katusuunnitelmat 1990-luvun alussa. Siihen nähden aikataulu loppuvaiheessa oli varsin tiukka.

Muitakaan haasteita projektista ei suinkaan puuttunut. Osa tiestä jouduttiin rakentamaan vanhan kaatopaikan päälle, joten kaatopaikkamaata oli puhdistettava ja vietävä jatkokäsiteltäväksi. Luonnostaan pehmeä maaperä vaati myös paljon stabilointia. – Lisäksi noin 300 metrin matka Turveradantietä paalutettiin ja tehtiin paalulaatta, Karhapää kertoo.

Uusien katu- ja tiejärjestelyjen myötä liikennemelusta aikaisemmin kärsineet asukkaat saavat nykyisin helpotusta. Siton osuudelle eritasoliittymässä ja Sinimäentieltä Nuijalantielle toteutettiin kaikkiaan satoja metrejä meluseiniä ja meluvalleja. – Meluntorjunta alueella paranee aikaisempaan verrattuna varsinkin Turvesolmun pohjoispuolella, Karhapää huomauttaa.

Osuudella on myös viisi siltaa, jotka jouduttiin rakentamaan vilkkaan liikenteen ehdoilla ja perustamaan osittain varsin pehmeään maaperään. Yksi kevyen liikenteen silloista on hieman erikoisempi. Sitä ei ole asfaltoitu, vaan siinä on maatäyttö. – Hiihtosillalle tulee talvella latu, jota pitkin pääsee kätevästi hiihtämään Etelä-Espoosta Pohjois-Espoon puolelle, Sillat ja rakenteet -osaston osastopäällikkö Pekka Mantere kertoo.

Espoon suurin katuhanke paransi myös alueen kevyen liikenteen yhteyksiä ja ulkoilumahdollisuuksia.

Parempia yhteyksiä

Espoolaisille katuhankkeen valmistuminen merkitsee selviä parannuksia paitsi yhteyksissä Helsinkiin, myös oman kaupungin eri osien välillä.

Katuhankkeen valmistumisen myötä Nuijalan ja Turvesuon alueille on kaavailtu jo uusia liike- ja toimistorakennuksia, mikä parantaa myös asukkaiden palveluja.

Koko uuden pääkatuyhteyden pituus on noin kolme kilometriä ja sen liikennemääräksi arvioidaan noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Urakka maksoi 26 miljoonaa euroa.

Katuhankkeen suunnittelivat Sito Oy ja Ramboll Finland Oy. Valvonnasta vastasi Sweco PM Oy. Hankkeen pääurakoitsija oli Lemminkäinen Infra Oy. Suunnittelu ja toteuttaminen tapahtui yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa.

Teksti: Dakota Lavento