abstractright abstractright
Uutiset

Liiteri – elinympäristön tietopalvelu

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe) on toteutettu uusia asumiseen ja rakentamiseen liittyviä sähköisiä palveluja. Yksi niistä on Liiteri, joka on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu.

Sito on toteuttanut Liiterin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ympäristöministeriön kanssa.

Useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tietoja yhteen kokoava Liiteri on suunnattu erityisesti viranomaisilla ja yrityksille, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa, sekä elinympäristöstään kiinnostuneille kansalaisille.

Palvelu avautui kaikkien käyttöön marraskuussa 2015.

Liiteri on täynnä tietoa

Liiteri sisältää tällä hetkellä useita satoja karttatasoja ja yli 1000 tilastoa. Tilastot on laskettu vähintään kuntatasolle – suurin osa myös ruututasolle. Lisäksi hallinnollisten alueiden tilastot on mahdollista laskea kuntatilastoista. Käyttäjien vapaasti valitsemien alueiden tilastot lasketaan Liiterin sisältämistä 250 m -ruututiedoista. Karttatasojen teemoihin kuuluvat

 • Aluesuunnittelu ja rajoitukset
 • Hallinnolliset alueet
 • Kaavoitus
 • Kauppa ja palvelut
 • Kulttuuriympäristö
 • Liikkuminen ja liikenne
 • Luonnonsuojelu ja luonnonvarat
 • Maakuntakaavat
 • Maankäyttö
 • Ortoilmakuvat
 • Poronhoito
 • Taustakartat
 • Yhdyskuntarakenne
 • Ympäristöhäiriöt.

Karttatasojen ja tilastojen lisäksi Liiterissä on lähes 20 000 kuntien sähköisesti toimittamaa asemakaavan seurantalomaketta. Ne sisältävät tiivistetyssä muodossa tiedon kaavojen sisällöstä ja muutoksesta aiempaan kaavatilanteeseen.

Liiterin toteutuksen aikana kerättiin myös uusia valtakunnallisia aineistoja: yleiskaavatilanteen karttayhdelmä (http://www.sito.fi/tyot/yleiskaavat-valtakunnallisesta-palvelusta/) sekä asemakaavatilanteen karttayhdelmä, joka sisältää ajantasa-asemakaavaa, kaavarajauksia sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä kuntien rajapinnoilta.

Monipuoliset toiminnallisuudet

Liiterissä tilastojen laskenta perustuu alkuperäisille, salaamattomille ruutuaineistoille – samaan aikaan palvelu huolehtii aineistojen tietosuojasta.

Palveluun voi tuoda omia aineistoja ja tallentaa omia työtiloja. Kartan ja tilaston voi linkittää ja tilastot voi visualisoida teemakartalla. Palvelussa on hyvät visualisointimahdollisuudet erityisesti teemakartoille. Liiterissä on myös mahdollistettu tietojen jakaminen muille käyttäjille.

Tekninen toteutus

Sito on toteuttanut Liiterin avointa Oskari-teknologiaa hyödyntäen. Liiterin toteuttamisen myötä Oskaria on laajennettu vastaamaan Liiterin tarpeita. Nämä laajennokset tulevat kaikkien Oskari-kehittäjien hyödynnettäväksi.

Liiteri on kokoava tietopalvelu: itse järjestelmässä ei ole omaa tietosisältöä vaan sisältö koostuu eri organisaatioiden tuottamista aineistoista, joita luetaan eri tietolähteistä. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka on samaan aikaan suunnattu sekä ammattilaiskäyttöön että kansalaisille. Näin ollen sekä palvelun tarpeet että käyttötarkoituksen ovat hyvin monenlaisia. Sito ja Suomen ympäristökeskus ovatkin tehneet projektin aikana erittäin tiivistä yhteistyötä, jotta laaja kokonaisuus on saatu mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. Ylläpitosopimuksen myötä tämä yhteistyö jatkuu tulevien vuosien ajan.

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/liiteri

Yhteyshenkilö: Milla Lötjönen