abstractright abstractright
Uutiset

Joensuun keskustan kiertoliittymien idea- ja suunnittelukilpailun voitto Sitoon

Joensuun kaupunki järjesti yhdistetyn idea- ja suunnittelukilpailun keskustaan tulevien kiertoliittymien katuympäristöstä ja kaupunkikuvallisesta ilmeestä. Palkintolautakunta on 6.9.2013 valinnut voittajaksi Siton työryhmän kilpailutyöllään PUNOS.

Palkintolautakunnan mukaan voittaneen kilpailuehdotuksen kokonaisidea on selkeä ja se kestää aikaa. Työ pohjautuu monitahoisesti karjalaiseen käsityötaitoon ja se on työstetty ideatasolla pitkälle. Teema on vaikuttava ja se soveltuu ympäristöönsä nousematta kuitenkaan kaupunkikuvassa liian hallitsevaksi.

Kilpailussa oli tehtävänä luoda kaikille Joensuun keskustan kehän kuudelle kiertoliittymälle kantava teema. Teeman tuli yhdistää kehät yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta toisaalta tuli luoda kullekin paikalle oma identiteetti. Suunnittelutyössä oli huomioitava kunkin kiertoliittymän asema kaupunkirakenteessa ja merkitys kaupunkikuvalle.

Karjalainen perinne teemana

Siton voittajatyössä kiertoliittymien aihealueet liittyvät kädentaitoihin, keräämisen ja säilyttämisen kulttuuriin.

”Idea kiertoliittymiin sijoitettavista teoksista kumpuaa karjalaisuudesta. Joensuu on vahvasti karjalainen kaupunki, joten tuntui luontevalta teemoittaa alueen kulttuurihistoriaa ja perinnettä jotenkin teoksissa”, kertoo työryhmän jäsen Mikko Rikala.

”Käsityöläisperinne on karjalaisuudessa rikasta. Korienpunonta ja korityöt ovat leimallisesti tyypillisiä ja vanhoja taitoja, jotka ovat säilyneet sukupolvelta toiselle. Työryhmässä pohdittiin teoksille moninaisia erilaisia teemoja, joista koriaihe sitten kantoi pisimmälle”, Rikala jatkaa.

Ratkaisuissa huomioidaan paikallisuus

Materiaaliratkaisut ja mittakaava pyrkivät vastaamaan urbaanin kaupunkikuvan haasteisiin. Liikenteen toiminnallisuuden vastapainona ovat keskusalueiden selkeät ja yksinkertaiset veistokselliset muodot, joihin avautuu uusia näkymiä liittymää kierrettäessä ja havaintopaikan muuttuessa. Eri vuodenajat ja erikoisvalaistus lisäävät omalta osaltaan elämyksellisyyttä.

Kiertoliittymien teoksien materiaalit ovat säänkestäviä, puuta ja terästä. Alusmateriaalit ovat yksiaineisia ja pelkistettyjä. Teknisissä ratkaisuissa ja materiaalitoimituksissa pystytään hyödyntämään paikallisia toimijoita.

Siton työryhmän muodostivat

Kuvataide:  Hannu Siren, kuvanveistäjä
Katuympäristösuunnittelu:    Marja Oittinen, maisema-arkkitehti,  Sisko Hovila, arkkitehti ja Jenny Asanti, maisema-arkkitehtiyo
Muotoilu:   Mikko Rikala, Teollinen muotoilija, TaM
Katu- ja kunnallistekniikka, tekninen asiantuntija, rakennuskustannusten hallinta:       Sami Pailamo, Ins. AMK
Valaistus:  Sito
Rakennesuunnittelu:  Mirja Toivari-Holm, DI
Vesitekniikan asiantuntija: Ilkka Metsälä, DI