abstractright abstractright
Uutiset

Tietomallinnuksen perusteet haltuun omassa tahdissa

Sito opettaa tulevia infran ammattilaisia tietomallipohjaiseen väyläsuunnitteluun Metropoliassa. Video-opetus kehitettiin ja hiottiin ensin Siton sisäisessä koulutuksessa.

–Juuri tällaista koulutusta olisin itse aikanani itse kaivannut, kehityspäällikkö Ilkka Tieaho muistelee opiskeluaikojaan. Tammi-helmikuussa järjestettävällä kurssilla opettavat Tieahon lisäksi asiantuntija Liisa Kemppainen sekä palvelupäällikkö Matti Heikkilä.

Hands on, käytännönläheistä, omassa tahdissa. Näitä ominaisuuksia ei valitettavaksi useinkaan tule liittäneeksi ohjelmistokoulutukseen. Joko luokan edessä luennoi monotonisella äänellä aiheeseensa kyllästynyt opettaja aiheestaan teoreettisesti ja kadottaa kuuntelijoiden kiinnostuksen alta aikayksikön. Tai sitten opettaja näyttää, miten ohjelmaa käytetään omalta tietokoneeltaan. Kun yksi oppilas väistämättä putoaa kärryltä, opettaja siirtyy neuvomaan ja opetus keskeytyy. Kummallakaan tavalla opetus ei ole tehokasta eikä innostavaa.

Sisäisen opetuksen kautta

Kun Sitossa ryhdyttiin rakentamaan tietomallinnuksen koulutusta omalle väelle, kaikki mahdolliset sudenkuopat haluttiin välttää. Parhaan mahdollisen menetelmän luomiseen oli hyvän mahdollisuudet, sillä talosta löytyi sekä suunnittelun että ohjelmistojen osaaja. Kohderyhmäkin oli valmiiksi riittävän heterogeenista. Opetettavissa oli nuoria, tietotekniikkaa jo valmiiksi hyvin hallitsevia ja vanhempia, mutta hyvin kokeneita suunnittelijoita, joille digitaalisuus ei ehkä ollut ihan yhtä tuttua.

Tavoitteena oli kouluttaa koko porukka mallinnukseen, sillä Siton strategian mukaan lähivuosina noin 80 prosenttia suunnitteluliiketoiminnasta tehdään jo tietomallipohjaisesti.

– Suurimmat tilaajat sitä edellyttävät, mutta tärkeitä on toki, että meille itsellemme se on suuri mahdollisuus tehostaa ja yhtenäistää omaa toimintaamme sekä korostaa tilaajalle myös asiantuntijatyön arvoa, Siton tietomallinnuksen asiantuntija, johtava konsultti Juha Liukas huomauttaa.

Sitossa tietomallinnuksen yleistyminen on nähty suurena mahdollisuutena ja kerran hankittu edelläkävijän rooli halutaan tietysti myös säilyttää.

Hyvin toimii

Infrakohteissa tietomallinnusta käytetään jo useimmissa kohteissa. Uutiskirjeessä on aikaisemmin kerrottu esimerkiksi Valtatie 6:n yleissuunnitelmasta sekä Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelmasta. Siton omassa osastokoulutuksessa kehitetty malli on testattu hyvin toimivaksi. Metropoliassa tammikuussa alkanut neljännen vuosikurssin oppilaiden kurssi on nyt ensimmäinen oppilaitokselle järjestetty tietomallikoulutus.

Koulutuksen kehityksessä hyödynnettiin sitolaisten omia kokemuksia matkan varrelta. Tietomallipohjaista väyläsuunnittelua opiskellaankin video-opetuksena. – Näin jokainen voi edetä omaan tahtiinsa ja halutessaan palata takaisin tarkistamaan aikaisemmin opetettua, Ilkka Tieaho selittää.

Opiskelu on myös mahdollisimman käytännönläheistä. Työskentely aloitetaan puhtaalta pöydältä maastoaineiston lähtötietojen syöttämisestä. Siitä jatketaan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Läpi käydään koko kohteen elinkaari. Näin opiskelijoille selviää, miten hyödyllinen tietomallinnus todella on aivan koko väylän elinkaaren aikana.

Ennen kun oppilaat pääsevät oppitunnillaan etukäteen tehdyn videon kimppuun, heille kerrotaan, mitä oppitunnilla tehdään ja miksi. – Kerromme, mitä kaikkea mallintamalla voidaan saavuttaa. On erittäin tärkeää saada opiskelijat innostumaan, sillä kun he aikanaan menevät töihin, toivomme heidän vievän sanomaa myös eteenpäin, Liisa Kemppainen painottaa.

Hyötyä kaikissa työtehtävissä

Kurssin aikana on havaittu, miten hyvin käytännönläheinen opiskelu toimii hyvinkin erityyppisissä työtehtävissä toimiville. Vain yhdellä opiskelijoista on suunnittelijataustaa, muut ovat työskennelleet työmailla.

–Neljännen vuosikurssin opiskelijat ovat opiskelleet infraa jo hyvin laajasti, Liisa Kemppainen huomauttaa. – Tietomallintaminen on kaikkeen opittuun yhdistävä näkökulma.

Opiskelijat ovatkin havainneet, että tietomallista on oikeasti hyötyä omassa projektissa ja erilaisissa työympäristöissä, on se sitten mikä hyvänsä.

Käytännön järjestelyt kurssia varten ratkesivat Matti Heikkilän mukaan yllättävänkin toimivasti. Metropolialla ei ole Oraclen tietokantaa, jota CityCad käyttää. Nykyisin Oraclelta voi kuitenkin ostaa tietokannan pilvipalveluna tietyksi ajaksi. – Euroopan palvelimella sijaitseva tietokanta toimii niin pienellä viiveellä, etteivät sitä oppilaat edes havaitse.

Hyödynnettävissä muuallakin

Tietomallinnusta opetetaan Sitossa mielellään laajemminkin. Organisaatioiden sisällä video-opetus menetelmänä on osoittautunut myös hyvin toimivaksi. – Sitä voitaisiin hyvin käyttää esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, ja miksipä ei hyvien käytäntöjen siirtämiseen ja opettamiseen läpi koko organisaation, Matti Heikkilä sanoo.

Tietomallinnuksen omaksuminen on osoittautunut myös Siton sisällä hyvin hedelmälliseksi niillekin, joille se on ollut alkuun vieraampaa. – Ei vain hyödynnetä olemassa olevaa tietoa ja tehdä niin kuin on totuttu. Opetetaan uutta ajattelua ja uusia tapoja tehdä asioita, Ilkka Tieaho sanoo.

Kyllä siinä työnteon malli avartuu.

Teksti: Dakota Lavento