abstractright abstractright
Uutiset

Sito 40 vuotta: Jatkossakin ajan hermolla

Suuret aluekehityshankkeet, inra-alan tietomallinnuksen läpimurto, uudet palvelut sekä kansainvälistyminen pitävät juhlivan Siton kiireisenä.

Kuluva vuosi 2016 on Sitolle juhlavuosi. Neljä vuosikymmentä on merkittävä virstanpylväs. Sitä tuleekin juhlistaa ja se antaa hyvän syyn olla ylpeä yrityksestä alalla, jossa konsulttifirmoja syntyy, mutta myös häviää vähin äänin, sulautuu kilpailijoihin tai siirtyy ulkomaiseen omistukseen.

Suomalainen Insinööritoimisto SITO Oy syntyi suurehkon ruotsalaisen konsulttiyrityksen suomalaisen toimiston konkurssiraunioille vuonna 1976. Kahdeksan toimiston nuorta insinööriä uskalsi panostaa omaan suunnittelutoimistoon, sillä tilauskanta vaikutti hyvältä ja kesäksi töitä oli jo käynnistynyt. Vaatimattomasta alusta yritys kasvoi varsin nopeasti merkittävien väylähankkeiden kautta ja hankkimalla osaamista myös aivan uusilta suunnittelun ja konsultoinnin osa-alueilta.

Tällä hetkellä Sitossa on osakkaita 41 ja työntekijöitä reilut 500.

Ydin entisellään

Vaikka Sito onkin kasvanut ja laajentunut alkuaikojen väyläsuunnitteluun keskittyneestä konsulttitoimistosta, se on silti sisimmältään varsin samanlainen yritys kuin perustajat halusivat. Yksi sitolaisuuden kulmakivistä on yrittäjähenkisyys, joka toimitusjohtaja Tapio Puurusen ja varatoimitusjohtaja Kimmo Anttalaisen mukaan ilmenee esimerkiksi osakkuusohjelmassa.

–Osakkuus ei ole mikään muodollinen huomionosoitus vaan osoittaa halua sitoutua yritykseen, Tapio Puurunen huomauttaa.

Kimmo Anttalaisen mukaan Sitolle on edelleen ominaista pienen konsulttiyrityksen matala organisaatio, vähäinen byrokratia. Jokaista kannustetaan omatoimisuuteen. – Sitolaiset liikkuvat aktiivisesti asiakaspinnassa ottamassa selvää, mitä kentällä todella tarvitaan.

Hieno tulevaisuus edessä

Tällaista ketteryyttä tarvitaan. Maailma, infra ja rakentaminen ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana merkittävästi. Tienrakentaminen on tietysti tienrakentamista edelleen, mutta hankkeen läpivieminen vaatii jo aivan tuhottoman määrän enemmän informaatiota kuin vuosikymmeniä sitten. Tietomallinnus on tuonut aivan uudet työkalut koko infran elinkaaren hallintaan. Samaan aikaan tilaajaorganisaatiot ovat kaventuneet ja tarve erilaisten palvelujen ostamiseen ulkopuolelta kasvaa vuosi vuodelta.

Sitolla on myös tarjota palveluja, joita 40 vuotta sitten ei olisi vielä osattu ajatella – ainakaan nykyisessä mittakaavassa.

Sekä Tapio Puurusta että Kimmo Anttalaista on vaikea saada keskittymään juhlavuoden merkityksen pohtimiseen, niin innoissaan molemmat ovat tulevaisuudesta. Se näyttää kieltämättä sekä jännittävältä että lupaavalta.

Siton toiminnan tukijalat olivat ennen väylähankkeissa. Jo yrityksen aivan alkuvuosien palkkarahat tienattiin Jemenin tieprojektista. Nykyisin tukijalkoina voitaisiin pitää kuitenkin Kimmo Anttalaisen mukaan nimenomaan monia aluekehityshankkeita. Niissä Sitolle on kysyntää juuri siksi, että sillä on tarvittavaa osaamista kautta linjan geosuunnittelusta rakenne- ja arkkitehtisuunnitteluun, liikennesuunnittelusta ympäristösuunnitteluun.

–On hienoa olla haluttu kumppani, Kimmo Anttalainen sanoo tyytyväisenä. Käynnissä olevista merkittäväitä aluekehityskohteista Sito on mukana esimerkiksi Triplassa, Redissä, Tapiolan kehittämishankkeessa sekä Helsinki-Vantaan lentokentän laajentamishankkeessa.

Palveluiden osuus kasvussa

Sitossa on viime vuosina panostettu merkittävästi digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Sito on vuosikymmenien ajan tunnettu nimenomaan suunnittelu- ja konsulttitoiminnastaan, mutta Tapio Puurusen mukaan erityisesti digitaalisten palveluiden osuus tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa merkittävästi. – Digitaaliset palvelut tulevat helpottamaan niin infra- kuin rakennusalallakin toimintaa merkittävästi ja vapauttamaan resursseja tuottavampaan käyttöön, hän huomauttaa.

Vuoden vaihteessa Siton johtamisjärjestelmä uudistettiin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Hyvän konsultin kun on osattava ennustaa asiakkaiden tulevaisuuden tarpeita ja kehitettävä ratkaisuja niihin usein jo ennen kuin asiakas on itse ehtinyt ongelmaa tiedostaakaan. Tarvitaan johtamisjärjestelmä, joka rohkaisee uteliaisuuteen, innostuneisuuteen, aktiivisuuteen, uuden etsimiseen, tekniikan kehityksen kärkeen pyrkimiseen. Uudessa johtamisjärjestelmässä suunnittelu ja konsultointi on yhtenä, digitaaliset ja tuotteistetut palvelut toisena ja ympäristöratkaisut kolmantena liiketoiminta-alueena.

Kiireinen vuosi edessä

Kuluva vuosi pitää kaikki sitolaiset kiireisinä. Sitossa on jo varauduttu siihen, että muutamassa vuodessa kaikki suunnittelu on tietomallipohjaista. Oman henkilökunnan koulutuksesta on luotu malli, jota on hyödynnetty myös opiskelijoiden perehdyttämisessä infran tietomallinnukseen. Jatkosuunnitelmiakin on tiedossa.

MaaS (Mobility as a Service) näyttää pääsevät vauhtiin ja sen suhteen Sitolla on toiveita. –Haluamme olla muutamassa vuodessa toimiva MaaS-operaattori useammallakin paikkakunnalla Suomessa, lähinnä haja-asutusalueilla, ja skaalautua myös ulkomaille, Tapio Puurunen sanoo.

Sito näkyy myös entistä useammalla paikkakunnalla. Toimistoja on Suomessa jo 11, kun Lahdessa avataan uusi toimisto maaliskuussa. Skandinaviaan Sito laajenee keväällä perustettavan tytäryhtiön myötä. – Tavoitteenamme on olla merkittävä toimija Skandinaviassa jo ensi vuonna. – Se tarkoittaa, että useita kymmeniä sitolaisia työskentelisi säännöllisesti kansainvälisissä tehtävissä, Tapio Puurunen selventää.

Toki juhlavuotta on tarkoitus myös perinteisellä tavalla viettää. Lokakuussa juhlitaan asiakkaiden kanssa ja jouluksi ilmestyy virallinen historiikki.

Teksti: Dakota Lavento