abstractright abstractright
Uutiset

Paikkatiedon asiantuntijapalveluita Liikennevirastolle

Kun ministeriölle pitää toimittaa pikaisesti karttaesitys liikenneväylien korjausvelkakohteista, niin kuka pystyy laatimaan esityksen nopeasti? Vastaus on Sito.

Sito pystyy toimittamaan nopeasti paikkatietoon perustuvia esityksiä, mm. Liikennevirastolle paikkatietoasiantuntijapalvelusopimuksella. Edellä kuvattu tapahtuma on tyypillinen toimeksianto.

Karttaesitysten tekemiseen liittyy myös aineistokäsittelyä ja sijaintitietoina käytetään usein tie- ja rataosoitteita. Karttaesitysten lisäksi vastaamme mm. Liikenneviraston aineistotoimituksista, teemme tietojärjestelmien testausta sekä pienimuotoisia selvityksiä. Toimeksiannot ovat hyvin monipuolisia paikkatietojen käsittelyyn ja hallinnointiin liittyviä sekä asiantuntijapalveluita.

Sopimuksen avulla Liikennevirasto on keskittänyt useita tietopalveluihinsa liittyviä tehtäviä Sitolle. Joustavalla toimintatavalla Liikennevirasto voi nopeasti ja helposti saada lisäresursseja tuottamaan tietopalveluita omiin tarpeisiinsa sekä sidosryhmille.

Palvelun yhteyshenkilö Liikennevirastossa on Jari Myllärinen ja Siton palvelupäällikkönä toimii Keijo Koskinen.