abstractright abstractright
Uutiset

Sito mukana raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämisessä

Sito toteutti laajan selvityksen raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämistarpeista Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Selvityksen tulosten avulla taukopaikkojen kehittämistoimenpiteet voidaan suunnata oikein.

Selvityksen tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva raskaan liikenteen taukopaikkojen nykytilanteesta, kehittämistarpeista, kysynnästä ja tarjonnasta Uudenmaan ELY- keskuksen alueella. Tämän lisäksi kartoitettiin esimerkkejä tauko- ja levähdysalueiden toimintamalleista Suomessa ja muualla. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kehittämistoimenpiteiden suuntaamiseksi ja eri sidosryhmien välisen yhteistoiminnan kehittämiselle. Selvitys toteutettiin Uudenmaan ELY-keskuksen ohjaamana ja toimeksiannosta kesä-joulukuussa 2015. Selvityksen raporttiin pääsee tutustumaan täällä.

Samassa yhteydessä toteutettiin vertaileva selvitys eri maiden taukopaikkojen toimintamalleista. Selvitys piti sisällään myös taukopaikkojen käyttöastelaskennat päivällä ja yöllä sekä taukopaikkojen lisäämis- ja kehittämistarpeiden arvioinnin ja priorisoinnin. Selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun tuloväylille ja satamien läheisyyteen tarvitaan tulevaisuudessa lähes 400 uutta kuljettajien yöpymiseen soveltuvaa taukopaikkaa, joilla tulisi olla palveluja ympäri vuorokauden. Tämä selvitys oli Liikenneviraston tilaama ja sen tulokset on kuvattu edellä mainitussa raportissa.

Keväällä 2016 Sito on mukana toteuttamassa joidenkin selvityksessä priorisoitujen kehittämiskohteiden kehittämissuunnitelmia ja valtion omistamien maa-alueiden käyttömahdollisuuksien lisäselvittämistä. Aiemmin Sito on toteuttanut raskaan liikenteen valtakunnallisen taukopaikkatutkimuksen, jonka rahoituksesta ja ohjauksesta vastasivat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Logistiikkayritysten liitto Ry.