abstractright abstractright
Uutiset

Sito vaikutusten arvioinnin kehityksen kärkijoukossa

IMPERIA, Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis, on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston Thule instituutin, Ramboll Oy:n ja SITO Oy:n yhteinen hanke, joka pyrkii parantamaan YVA/SOVA -prosessien järjestelmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta sekä lisäämään yhteistyötä ja vuoropuhelua alan toimijoiden välillä.

IMPERIA-hankkeessa (2012-2015) kehitettiin työkalu ja ohjeistoja ympäristövaikutusten arviointiin ja vaihtoehtojen vertailuun. Projektin loppuarviointi valmistui toukokuussa 2016.

IMPERIA antaa hyvät eväät ja järjestelmällisen lähestymistavan vaikutusten merkittävyyden arviointiin. Kehitystyö on pakottanut miettimään ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettyjä termejä monin tavoin ja määrittämään merkityksiä aiempaa huolellisemmin. Se mahdollistaa uudenlaisen täsmällisen keskustelun alueista ja kohteista sekä niihin kohdistuvien muutosten merkityksestä.

Hankkeen ansiosta vaikutusten arviointiin liittyvä ilmaisu ja arviointiselostusraportit ovat kehittyneet muutamassa vuodessa paljon.  IMPERIAn käsitteet ovat levinneet asiantuntijoiden tietoisuuteen, ja sen myötä asiat tulkitaan samalla tavalla. Ohjeistukset, esimerkit ja ARVI ovat kaikkien käytettävissä, ja niitä voi soveltaa eri tavoin tarpeen mukaan. Sitossa näin on tehty jo yli kymmenessä projektissa.

Aineistot ja vaikutusten merkittävyyden arviointiin kehitetty Excel-pohjainen Arvi-työkalu ovat ladattavissa: http://imperia.jyu.fi/

Uutinen hankkeen tuloksista Euroopan komission LIFE-ohjelman sivuilla

Siton työryhmä:

Projektipäällikkö Sakari Grönlund
Johtava asiantuntija Raisa Valli
Vanhempi asiantuntija Merilin Vartia