abstractright abstractright
Uutiset

Peltipoliisit väylien liikenneturvallisuuden parantajana

Liikenteen automaattinen kameravalvonta on tutkitusti kustannustehokas liikenneturvallisuuden parantamiskeino, ennen kaikkea vilkkaimmilla väylillä. Ylinopeudesta johtuvien liikenneonnettomuuksien vähenemisen lisäksi se tasaa myös ajonopeuksien vaihtelua, ja parantaa näin myös liikenteen sujuvuutta. Näin on tapahtunut muun muassa Kehä III:lla.

Sito on vahvasti mukana automaattiseen liikennevalvontaan liittyvissä hankkeissa. Palveluitamme ovat muun muassa valvontaan liittyvät tarveselvitykset, liikenneturvallisuustutkimukset, hankekohtaiset suunnittelutehtävät aina rakennussuunnitteluun asti sekä urakoiden hankinnan ja rakennuttamisen tehtävät.

Kustannustehokkaita turvallisuusvaikutuksia on saatu myös kevyemmillä toimenpiteillä. Aina määräajoin jo rakennettujen yksittäisten valvontapisteiden tarve ja sijoittelu tulisi kyseenalaistaa. Tieympäristöä on saatettu parantaa muilla tienpidon toimenpiteillä, mikä osaltaan on voinut tehdä nykyisiä tolppia tarpeettomaksi. Sisäisillä tolppasiirroilla voidaan peltipoliisien turvallisuusvaikutuksia kohdentaa uudelleen.  –  Tällaiset pienet alueelliset tarkastelut ja niihin perustuvat siirrot ovat kustannustehokkaita toimenpiteitä, joilla voidaan turvallisuuden parantamisen lisäksi lisätä tienkäyttäjien kokemaa hyväksyntää tolppasijoitteluun”, toteaa liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka Uudenmaan Ely-keskuksesta.

Automaattisen liikennevalvonnan hankkeissa korostuu monipuolisen asiantuntemuksen lisäksi kyky palvella tilaajaa (Ely-keskusta tai kuntaa) ja loppukäyttäjää (poliisia).  Tiivis vuorovaikutus tilaajan ja poliisin kanssa ovatkin tärkeä osa suunnitteluprosessia, jotta osapuolien tarpeet saadaan aidosti huomioitua.