abstractright abstractright
Uutiset

Askeleet rakennetun ympäristön tiedonhallintaan

Sito-Akatemian tietomallikoulutus tarjoaa avaimet tietomallipohjaisen toiminnan kehittämiseen.

Tietomallipohjainen toiminta ja digitaalisuus tulevat vaikuttamaan mittavasti rakennusalan toimintatapoihin ja prosesseihin. Tällä hetkellä tärkeitä asioita ovat olemassa olevan teknologian hyödyntäminen ja yhteisen pelisääntöjen noudattaminen hankkeissa.  Näiden reunaehtojen mukaan toimiminen luo edellytykset onnistuneeseen toteutukseen. Ydinajatuksena on siirtyä dokumenttien hallinnasta rakennetun ympäristön kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan.

TMkaruselli

Oikea tieto, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeassa muodossa

Tavoitteena on infran palapelin kokoaminen

Siton tietomallikoulutuksen tavoitteena on nostaa asiakkaan tietomallinnuksen osaaminen ja valmiudet tasolle, jonka avulla teknologian ja digitaalisuuden mahdollistamat hyödyt saadaan käyttöön käytännön toteutuksessa. Hyödynnämme olemassa olevia ja hyväksi havaittuja työkaluja ja toimintamalleja sekä kehitämme niitä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Tietomallintamisen sujuva hyödyntäminen infrahankkeissa vaatii projektiryhmältä tietomallinnuksen ymmärtämistä ja osaamista. Siton tarjoamat kouluttautumis- ja kehityspalvelut perustuvat vahvasti käytännön osaamiseen eli lukuisiin tietomallipohjaisesti toteutettuihin projekteihin ja kehityshankkeisiin.

Tietomallipalapeli

Koulutus räätälöidään asiakkaan osaamisen ja tarpeiden pohjalta: Perustasolla luodaan edellytykset tietomallien hyödyntämiseen infran koko elinkaarella sekä opitaan case-esimerkkien avulla projektikäytännöt, ohjeet ja vaatimukset. Syventävissä koulutuksissa edetään käytännön toimintaan, projektityössä eteen tulleisiin haasteisiin sekä jatkuvaan kehittymiseen ja toimintatapojen tehostamiseen.

Sito on vahvasti mukana rakennetun ympäristön tietomalliosaamisen kehittämisessä ja käyttöönotossa – yhteistyössä eteenpäin!

Tulemme mielellämme esittelemään Siton tietomallikoulutustarjontaa. Kartoitetaan yhdessä osaamistarpeet ja kehityskohteet – räätälöidään tarpeisiinne sopiva koulutuspaketti.

Infran Tietomallinnuksen Parhaat Käytännöt –seminaari 1.9.2016

Tule kuulemaan 1.9 klo 12.00- 16.00 Siton asiakasseminaariin miten käytännössä tietomallinnusta käytetään niin isoissa kuin pienissäkin suunnittelu- ja rakennushankkeissa. Lisätietoja seminaarista