abstractright abstractright
Uutiset

Siton kaupunkimuotoiluryhmä kehittää Kiteen keskustaa

Siton kaupunkimuotoilutiimi sai tehtäväkseen suunnitella konkreettisia toimenpiteitä Kiteen keskustan ilmeen parantamiseksi. Työ aloitettiin kaksipäiväisellä kaupunkimuotoilusprintillä. Työssä päästiin näin ripeästi liikkeelle ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ensimmäisenä päivän aamuna työ käynnistettiin aloituskokouksella ja iltapäivällä tehtiin maastokäynti, joka kohdennettiin asiakkaan näkökulmasta kriittisimpiin kehittämiskohteisiin ja muotoiltiin yhdessä niiden toiminnalliset tavoitteet. Maastokäynnin jälkeen Siton tiimi jatkoi työskentelyä keskustan ilmettä kohentavien ideoiden parissa. Toisen päivän aamuna ideat viimeisteltiin ja iltapäivällä kaupunkimuotoilun ideapaketti esiteltiin Kiteen kaupungin edustajille, jotka antoivat palautetta jatkotyöskentelyä varten. Siton tiimi työstää ideoista yleissuunnitelman elokuun loppuun mennessä.

Kaupunkimuotoilutyön tilaajana on Kiteen kaupunki. Siton suunnitteluryhmän muodostaa arkkitehti ja projektipäällikkö Sisko Hovila, teollinen muotoilija Mikko Rikala ja maisema-arkkitehti Suvi Saastamoinen.

Kiteen kaupungin maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula oli tyytyväinen tehokkaan muotoilusprintin aikana saatuihin tuloksiin.

– Kaksipäiväisen tempauksen etuna on, että suunnitteluryhmä pääsee tutustumaan syvemmin suunnittelukohteeseen ja sen käyttäjiin, kun suunnittelu tehdään paikan päällä. Näin myös varmistutaan siitä, että projekti lähtee heti alussa asiakkaan tavoitteita vastaavaan suuntaan, Aula kertoo.

Nopeita suunnittelusprinttejä voidaan hyödyntää missä tahansa muissakin projekteissa, ja ympäri Suomea. Vastaavaa työmenetelmää on sovellettu jo ainakin yleiskaavoituksessa: konsultti ja asiakas ovat piirtäneet kaavaluonnoksen työpajamuotoisesti yhden iltapäivän aikana, jolloin kaavan viimeistely karttamuotoon on hoitunut toimistotyönä varsin nopeasti.