abstractright abstractright
Uutiset

Sito panostaa Norjassa infrasuunnitteluun ja rakennuttamiseen

Siton kansainvälistyminen eteni tämän vuoden helmikuussa, kun se osti enemmistön norjalaisesta Asenso As:stä. Nyt norjalainen tytär etsii kasvua infran suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ekologisista ratkaisuista. Öljybisneksen ahdinko tuo työmarkkinoille lahjakasta työvoimaa.

Suomi – tai ainakin Espoo ja Siton pääkonttori – alkavat vähitellen käydä tutuksi maaliskuun alusta Asenso As:n toimitusjohtajana toimineelle Sigurdur Thor Gardarssonille. Kesäkuinen työmatka oli lyhyessä ajassa jo viides. – Aikaisemmin olin käynytkin Suomessa vain kerran; Lapissa, hän nauraa.

Työmatkat Suomeen ovat varsin työntäytteisiä. Paljon on saatava aikaan ja nopeasti. Asenson vahvuuksia on ollut aikaisemmin nimenomaan projektinjohto- ja rakennuttamisliiketoiminta paitsi teollisuus- ja talonrakennus – myös infrasektorilla. Nimenomaan tähän infrasektoriin Asensossa on tarkoitus jatkossa panostaa erityisesti.

Sitollahan on Suomessa vahva asema tie- ja ratahankkeiden suunnittelussa ja konsultoinnissa.

–Sitolaisten asiantuntemus infrasuunnittelussa on toiminnan laajentamisvaiheessa mittaamattoman arvokasta, Gardarsson sanoo. – Kaikki osaaminen on nyt mahdollisimman nopeasti saatava myös meidän käyttöömme.

Erinomaiset infrasektorin asiakassuhteet Asensolla on jo vanhastaan. Viime vuosina Asenso on toteuttanut merkittäviä hankkeita mm. Norjan ratahallinnolle, Oslon kaupungille sekä Oslon metro-  ja raitiotieliikenteestä vastaava yritykselle.

Sito-henkeä  ja tekemisen meininkiä

Islannissa syntynyt, insinööriksi valmistunut ja myös Reykjavikin yliopistossa lehtorina opettanut Gardasson on Norjaan muutettuaan hankkinut rautaisen kokemuksen erityisesti haastavien tierakennuskohteiden projektinjohto-, hallinta ja koordinointitehtävistä.

Hän onkin oikea henkilö vetämään Asensoa uuden kynnyksellä. – Panostamme erityisesti suunnitteluosaamisemme kasvattamiseenne. On hienoa, että näinä taloudellisesti haastavina aikoina on mahdollista laajentaa ja palkata uusia ihmisiä töihin, hän sanoo.

Yksi uusi asensolainen toimistoon onkin jo tulossa eikä se siiven varmastikaan jää. Nyt toimiston vahvuus on 19 henkeä.

Gardarsson kertoo haluavansa tuoda Asensoniin myös uudenlaista tekemisen henkeä. – Olemme ehkä olleet hieman perinteisesti toimiva konsulttiyritys aikaisemmin. Minulla on visio, että toimimme kaikki yhdessä tasa-arvoisena tiiminä saman päämäärän eteen. Ehkä se on sitten sellaista suomalaista sitolaista henkeä, hän naurahtaa.

Uusia mahdollisuuksia

Positiivistä henkeä ja iloista tekemisen meininkiä tarvitaan, sillä raakaöljyn hinnan romahduksen myötä investoinnit Norjassa niin rakentamisessa kuin infra-sektorillakin ovat vähentyneet. Lamasta on silti turha puhua muualla kuin varsinaisessa öljybisneksessä.  Ja Gardasson sanoo, että Asensonin kannalta asiassa on hyvätkin puolensa. Kun aikaisemmin öljyalalla toimivat yritykset pystyivät helposti kuorimaan työmarkkinoilla kermat päältä, nyt tilanne on toinen. Konsulttiyritykset voivat tarjota pystyville työntekijöille mielenkiintoisia ja innostavia työmahdollisuuksia.

–Olemme olleet jo yhteyksissä muutamiin lupaaviin henkilöihin. Katsotaan, mihin se johtaa!

Öljyn hinnan laskeminen on muistuttanut myös Norjan valtiota tarpeesta yhä voimallisemmin panostaa energiaa – ja öljyä – säästäviin ratkaisuihin. Myös se tuo Asensonille työmahdollisuuksia jatkossa yhä enemmän.

Gardassonin tämänkertainen työmatka liittyi tarjouskilpailuun 160 kilometrin rataosuuden sähköistyksen suunnittelusta Norjan rautateillä. – Se on tärkeä kohde Norjan rautateiden ekologisuuden lisäämisen kannalta ja jos voitamme, se on meille hieno sulka hattuun, Gardasson sanoo.

Kilpailu ratkeaa syyskuun alussa.

Kansainvälisessä yrityksessä työskentelemisen hyviä puolia on mahdollisuus päästä kokeilemaan siipien kantamista toisenlaisessa kulttuurissa, uudessa kaupungissa. Monet Suomen sitolaiset varmasti jo miettivät, olisiko mahdollista päästä tavalla tai toisella osallistumaan projektiin Norjassa, vaikka ei ihan Osloon muuttaisikaan. Ehkäpä joku Norjan uusi sitolainenkin mielellään osallistuisi suomalaiseen projektiin.

Gardasson ei näe mitään mitään esteitä. Suunnittelu- ja rakennuskulttuurit ovat maissa kuitenkin niin saman tyyppiset.

Teksti: Dakota Lavento