abstractright abstractright
Uutiset

Sähkö liikuttaa – sähköautojen yleistymiseen on syytä varautua

Liikenteen sähköistyminen jatkaa kasvuaan. Suomessa sähkökäyttöisten ajoneuvojen määrä on kaksinkertaistunut vuosittain, mutta on edelleen muihin Pohjoismaihin verrattuna alhainen.

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli noin 1600 sähköistä ajoneuvoa. Norjassa vastaava lukema oli jo lähes 50 kertaa suurempi ja Ruotsissakin lähes kymmenkertainen. Norjassa sähköistymistä ovat edistäneet vahva valtion ja kuntien tuki. EU:n ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää radikaalia ajoneuvoliikenteen käyttövoiman muutosta, joka vauhdittaa sähköautojen yleistymistä myös Suomessa. LVM:n asettama työryhmä laatii tällä hetkellä toimintasuunnitelmaa liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi sekä tarvittavan infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Suunnitelman on tarkoitus valmistua syksyn aikana.

Sitolaisen Elina Väistön esitelmässä SKTY:n Kuntatekniikan päivillä Maarianhaminassa 10.6.2016 esiteltiin liikenteen sähköistymistä Pohjoismaissa. Esitys pohjautui Siton tekemiin sähköisen liikenteen opintomatkoihin, joilla olemme käyneet tutustumassa Oslon, Tukholman, Göteborgin sekä Kööpenhaminan toimiin sähköisen liikenteen edistämiseksi. Esitelmä herätti kuulijoissa laajaa kiinnostusta ja keskustelua.  Esitys löytyy Kuntatekniikan päivien sivuilta.

Sito on ollut viime vuosina vahvasti mukana ohjeistamassa ja tukemassa kaupunkien varautumista sähköisen liikenteen  muutokseen.  Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa valmistelemme mm. julkisille alueille sijoitettavien latauspisteiden toteuttamis-, paikanluovutus- ja kilpailutusperiaatteita. Yhdessä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa puolestaan selvitämme kaupungin mahdollisuuksia edistää sähköisten ajoneuvojen latauspisteiden toteuttamista yksityisissä kiinteistöissä. Espoon kaupungille tehtävän toimeksiannon yhteydessä määritämme toimintamallia julkisten latauspisteiden toteuttamiseksi ja osallistumme Espoon kaupungin uusien latauspisteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lisäksi olemme laatineet sähköautojen julkisten latauspisteiden yleissuunnitelman Ouluun.  Lisäksi käynnissä on selvityksien laatiminen Joensuun ja Rovaniemen kaupungeille.

Näiden kokemusten perusteella toteamme, että sähköautoihin varautumiseksi kaupunkien olisi hyvä varautua sähköautojenlisääntymiseen ja miettiä toimintaperiaatteet sähköautojen  latauspisteverkoston toteuttamisen edistämiseksi.  Toimintaperiaatteisiin sisältyy muun muassa latauspisteiden toteuttamiseen liittyvien lupakäytäntöjen selkeyttäminen sekä hyvien latauspistekohteiden kartoittaminen.