abstractright abstractright
Uutiset

Sito tykitti kiihdytyskaistalta kaupunkimallinnuksen kärkeen

EUE-hanke kirkasti bisnesmallin, loi pohjan fiksulle tietomallien hallinnalle ja vauhditti vientikelpoisten digitaalisten palvelujen lanseerausta.

Mistä EUE-hankkeessa oli kyse?

Nelivuotinen, RYM Oy:n koordinoima EUE-tutkimushanke, Energizing Urban Ecosystems, kokosi Espoossa tutkimuslaitokset ja yritykset kehittämään uusia konsepteja kaupunkikehitykseen. Sito oli hankkeessa vahvalla panoksella mukana 2014-2016, tutkimassa ja pilotoimassa yhdessä konsortion muiden osapuolien kanssa teknistä alustaa ja tietovirtoja tietomallien hallintaan, sekä useita vientikelpoisia palvelukonsepteja kaupunkikehityksen eri prosesseihin ja niissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen.

Kun infrarakentamisen ja kaupunkikehittämisen prosessit vauhdilla digitalisoituvat, tulee jatkuvasti päivittyvä 3d-malli muodostamaan rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ytimen. Tämä mahdollistuu siinä vaiheessa kun keskeiset viranomaisprosessit (mm. kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, rakentaminen, kunnossapito, palo- ja pelastustoimi jne.) saadaan integroitua tällaiseen tietomalliin, jota tavoitetilassa voidaan kutsua kaupunkimalliksi.

EUE-hankkeessa mallinnettiin eri prosessien ja käyttäjien tarvitsemat tiedot ja tietovirrat sekä luotiin näitä tukeva tiedonhallintaratkaisu. Mallien hallinta tuotiin osaksi Siton Louhi-palvelua, jonka myötä esim. kunnat voivat jatkossa hallita ja jakaa omien hankkeidensa tietomalleja ja muuta aineistoa osana Louhi Kuntapalvelinta. Hankkeessa myös pilotoitiin kaupunkien tietomallien liittämistä osaksi Maanmittauslaitoksen kansallista maastotietokantaa.

Uutta vuorovaikutusta kaupunkisuunnittelun tueksi

EUE-RIE-picture-some-wallKun tiedonhallinta on kunnossa, ja tuoreet tiedot ovat aina käytettävissä, on sen päälle mielekästä toteuttaa sovelluksia. Yhdessä Espoon kaupungin, Elisan ja Aalto Yliopistokiinteistöjen kanssa Sito toteutti ns. Some-seinän, jossa Siton toteuttamaan 3D -kaupunkimalliin päivittyy viestejä Elisan Some-seinästä (Twitter, Facebook, keskustelupalstat).

Viestit näytetään 3d-mallissa ja ne kiinnittyvät eri kohteisiin ja aiheisiin. Some-seinää voidaan käyttää suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana, esim. rikastamaan asukastilaisuuksien vuorovaikutusta, tilapäisten järjestelyjen tiedottamiseen tai ongelmakohtien havaitsemiseen, käytön aikaisten parannustarpeiden esiin nostamiseen tai hiljaisten signaalien ennakointiin.

Valaistussimulaattori – ainutlaatuinen vientituote

Toinen läpimurto oli Espoon kaupungille ja Aalto Yliopistokiinteistöille toteutettu valaistusimulaattori, jossa voi hyödyntää visuaalisia ja reaaliaikaisesti toimivia valaistukseen liittyviä työkaluja erilaisissa kaupunkisuunnitteluhankkeissa.

EUE-RIE-picture-valaistussimulaattoriTestiympäristönä käytettiin Espoon kaupunkimallia, jota täydennettiin uudella Väre –kampusrakennuksella, ympäristösuunnitelmilla sekä Raidejokerilinjauksella. Malliin voidaan myös ladata IES –tiedostoja ja valaisinmalleja eri valaisinvalmistajilta. Käyttäjä voi määritellä valaisimien etäisyydet, korkeuden, valon suuntauksen sekä vaihtaa valoarvoja. Lisäksi malliin on toteutettu mm. älykkään valaistuksen toiminto, energialaskenta sekä raitiovaunuliikenteen simulaatio. Sovellus on globaalistikin ainutlaatuinen, ja sitä markkinoidaan jo aktiivisesti useisiin eurooppalaisiin kaupunkeihin.

Lisätietoja: http://vrs3d.sito.fi

3d City Model Hackathon

Logo_Hackathon_600X337Lokakuussa 2015 järjestettiin Siton, Aalto Yliopiston ja Espoon kaupungin toimesta yhden viikonlopun kestoinen ”3d City Model Hackathon”. Hackathonissa kytkettiin yhteen eri alojen yritykset ja opintojen eri vaiheessa olevat opiskelijat joille ensin demottiin kuinka kolmiulotteinen kaupunkimalli voi toimia kehitysalustana erilaisille sovelluksille ja digitaalisille palveluille. Tavoitteena oli kaupunkimallin ja kaupunkiympäristöön liittyvän datan avaamisen avulla löytää tuoreita ideoita niiden hyödyntämiseen. Tuloksena saatiin yhdeksän konkreettista sovellusehdotusta Otaniemen alueelle, joista versoi jatkokehitystarinoita kuten Some-seinä. Tapahtuma osoitti simuloimalla avointa kehitysalustaa, mitä erilaiset toimijat (julkinen sektori, yritykset ja opiskelijat) voivat yhdessä toimimalla saavuttaa. Hackathon itsessään on vientituote, jota Sito kumppaneineen jo aktiivisesti markkinoi useisiin Euroopan maihin.

Video ja tietoa Hackathonista: https://www.youtube.com sekä www.3dcitymodelhackathon.com

Valmiuksia pitää kohottaa – kaikilla tasoilla

Jotta edellisen kaltaisia menestystarinoita syntyy lisää, ja jotta tietomallinnus saadaan valjastettua arjen hyötykäyttöön, tulee valmiuksia ja ymmärrystä kohottaa kaikilla tasoilla. Tästä syystä Sito on kehittänyt Sito Akatemiaa ja asiakkaille tarjottavaa koulutustarjontaa, josta kerrotaan lisää 1.9.2016 teemapäivässä ”Infran Tietomallinnuksen Parhaat Käytännöt”. Tervetuloa tuolloin kuuntelemaan ja keskustelemaan lisää.

Siton missiona on tarjota infra- ja kaupunkikehityshankkeisiin kattava tiedonhallinta, tietomallikoordinointi, lähtötieto-, yhdistelmä- ja esittelymallit, sekä kehittää kaupunkien ja infran omistajien prosesseja siten että tietomallien tehokäytön kautta ne merkittävästi tehostuvat. Jatkamme EUE-kehitystyön tuotteistusta, ja tulemme lanseeraamaan jo 2016 aikana lisää uusia palveluja. Olemme matkalla kohti infra- ja kaupunkikehittämisen voimakasta digitalisoitumista – ja haluamme olla sitä voimakkaasti asiakkaidemme kanssa tekemässä!

 

Lisätietoja: Kari Tuukkanen, Jarkko Männistö

 

Video EUE-hankkeen tuloksista: https://youtu.be/z-Lz6EgCjrc  (5min)

Trailer videosta: https://youtu.be/rB1r3LLaoFY  (45 sek)

Lue lisää Energizing Urban Ecosystems-hankkeesta http://rym.fi/program/energizing-urban-ecosystems-eue/