abstractright abstractright
Uutiset

Espoo sertifioi Niittykummun kestävyyden

Niittykumpu on yksi Espoon Länsimetron kehityskäytävän keskuksista. Keskeisen alueen laajuus on noin 50 ha. Alueelle on suunniteltu yli 250 000 kerrosneliömetriä uutta rakennuskantaa, joka koostuu pääosin asuinrakennuksista. Niittykummun keskus on Espoon kaupungin ensimmäinen BREEAM Communities -hanke.

Sitosta johtava konsultti Tuomo Sirkiä työparinaan arkkitehti Jenni Lautso valmistelevat yhdessä Granlund Consulting Oy:n ympäristöasiantuntija Sara Tuovisen kanssa Niittykummun aluekehityshankkeen sertifiointia BREEAM Communities -ympäristöluokitusjärjestelmän mukaisesti.

Siton vastuulla ovat kaupunkirakenteelliset ja ekologiset kriteerit ja Granlundin energiaan ja rakennuksiin liittyvät kriteerit. Sertifioinnin tavoitteena on erinomainen (excellent) taso eli vähintään 70 % enimmäispisteistä.

Ensimmäisen vaiheen eli periaatetason kriteerien (muun muassa ekologia- ja energiastrategia, liikkuminen sekä vuorovaikutus) pohjalta koottu esitys on BRE Globalin arvioitavana. Toisen ja kolmannen vaiheen kriteerien näyttöaineistoa kootaan Espoon kaupungin kanssa. Tavoitteena on jättää lopullinen hakemus vuoden 2017 aikana, jolloin sertifikaatti on mahdollista saada vuonna 2018.

Niittykummun keskus on Espoon kaupungin ensimmäinen BREEAM Communities -hanke. Kaupunki haluaa kehittää luokitusjärjestelmään pohjautuvia alueiden suunnittelun ja rakentamisen ympäristöohjauksen menetelmiä ja luoda menettelytapoja, joilla alueiden kehitystä voidaan ohjata ja arvioida suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa.
– Tavoitteena on löytää parhaat menetelmät tonttien ja kiinteistöjen BREEAM Communities -tavoitteet huomioivaan suunnitteluun ja toteutukseen sekä rakentajien ohjeistamiseen. Päämääränä on rakentaa ympäristöä vähemmän kuormittava ja mahdollisimman hyvin käyttäjiä palveleva rakennettu ympäristö, kertoo Siton Tuomo Sirkiä.

Niittykummun keskuksen alue

Sertifioinnin valmistelutehtävään kuuluu alueen suunnittelun ja julkisten tilojen rakentamisen ohjaus. Hankkeeseen liittyen tehtiin ekologiastrategia (Ramboll) ja energiastrategia (Sito/Granlund). Strategioiden jalkautus toteutusvaiheeseen on alkamassa. Niittykummun keskuksen kiinteistökehityshankkeiden suurimpia toimijoita ovat SRV, SATO, Varma, Hartela, Skanska, Espoon Asunnot, Veritas ja Lujatalo.

Vuonna 2008 julkistettu ja vuonna 2012 päivitetty BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) Communities on englantilainen, myös muualla Euroopassa ja maailmalla laajalti sovellettava aluehankkeiden kestävyyden arviointimenetelmä.

Riippumaton menetelmä auttaa viranomaisia, suunnitteluryhmiä ja aluekehittäjiä luomaan kestäviä suunnitelmia laajahkoihin aluehankkeisiin. Menetelmä kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden. Tarkkuusasteita järjestelmässä on kolme: (1) osayleiskaavatason hankkeissa arvioinnilla ohjataan kehittämisen periaatteita, (2) asemakaavoissa alueen suunnitteluratkaisuja ja (3) korttelitason suunnitelmissa yksityiskohtia. Kaikkiaan pääkriteerejä on 40.

Tasot

 

3. Yksityiskohtainen suunnittelu –“korttelisuunnitelma” (12 pääkriteeriä)

 

2. Alueratkaisun suunnittelu – “asemakaava” (17 pääkriteeriä)

 

1. Kehittämisperiaatteet – “yleiskaava” (11 pääkriteeriä)

 

 

BREEAM Communities -arvioinnin vaiheet (BRE Global)

Sito on tehnyt lukuisia alustavia aluehankkeiden kestävyyden arviointeja BREEAM Communities -menetelmällä, muun muassa Rovaniemen keskusta, Leppävirta ja Oulunsalo.

 

Elävä kaupunki

Lisätietoja
johtava konsultti
Tuomo Sirkiä, TkL arkkitehti SAFA, YKS-138
Licensed Assessor/BRE Global