abstractright abstractright
Uutiset

Luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua – Siton asiakastutkimuksen tulokset

Kahden edellisen vuoden tuloksiin verrattuna asiakkaittemme mielikuva Sitosta palveluyrityksenä on parantunut lähes kaikilla osa-alueilla ja mittareilla. Kiitos asiakkaat, kiitos sitolaiset!

Sito teetti helmikuussa 2017 mielikuvatutkimuksen,  jonka tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mielikuvia Sitosta  ja sen toiminnasta. Tutkimukseen osallistui 300 henkilöä. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kaksi Jopo polkupyörää. Onnelliset voittajat ovat Anne Jarva Kuntaliitosta ja Pasi Mäkelä Posivasta. Onnea voittajille!

Parhaiten onnistuimme – TOP 5

  • Sito on reilu ja rehti
  • Sitolla on hyviä tyyppejä, joilla on rima korkealla
  • Siton näkee kokonaisuuden ja ymmärtää asiakkaan tarpeet
  • Sito huomioi loppukäyttäjän ja sen tarpeet
  • Sito on kettärä ja tehokas

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

Siton palveluiden suositteluindeksi NPS-luku on 43 (34/2016 ja 32/2015) ja se on parantunut vuosi vuodelta. Vastaajista 43 % antoi suosittelutodennäköisyydelleen arvosanaksi 9 tai 10 (39 %/2016 ja 38 %/2015).

Net Promoter Score eli NPS -menetelmällä pyritään ennustamaan asiakkaiden todennäköisyyttä suositella yritystä ja sen palveluita muille. Asiakkaat luokitellaan vastausten perusteella arvostelijoihin (arvosana 0-6), neutraaleihin (7-8) ja suosittelijoihin (9-10).

Vastaajista 16 % arvioi Siton palveluiden laadun kehittyneen viimeisen vuoden aikana, ja 81 % arvioi laadun pysyneen ennallaan.

Asiakastutkimuksen hyödyntäminen

Käymme huolellisesti läpi saadun palautteen. – Otamme kaiken saamamme palautteen nöyrästi vastaan. Valitsemme tästäkin tutkimuksesta pari kehityskohdetta, joiden parantamiseksi teemme kovasti töitä, jotta tulos vuoden päästä olisi taas vähän parempi, summaa varatoimitusjohtaja Kimmo Anttalainen tämän vuoden tuloksia.