abstractright abstractright
Uutiset

Sito mukana Espoon keskuksen Public space, public life -projektissa

Siton on aloittanut yhteistyön tanskalaisen Gehl Architects -toimiston kanssa. Ensimmäisen yhteisen projektin tavoitteena on parantaa Espoon keskuksen vetovoimaisuutta kävelymyönteisenä urbaanina ja elävänä keskuksena.

Hankkeen toivotaan edistävän Espoon kehittymistä kohti ihmislähtöisempää kaupunkiympäristöä.

Gehl on kaupunkitutkimuksen ja muotoilun konsulttitoimisto, joka tarjoaa asiantuntemusta arkkitehtuurin, kaupunkimuotoilun ja kaupunkisuunnittelun aloilta. Espoon keskuksen -projektissa  sovelletaan Gehl Architectsien Public Space, Public Life Strategy –menettelyä. Metodia on kuvattu kirjassa “How to Study Public Life” (Jan Gehl & Birgitte Svarre).

– Siton kaupunkisuunnittelijoille tämä yhteistyö erittäin tunnetun ja tunnustetun toimijan kanssa on merkittävä avaus.  Uskomme, että projektissa mukana olevat sidosryhmät tukevat ja täydentävät toisinaan siten, että kaikki, sekä me suunnittelijat että tilaaja, oppivat työstä paljon! Päämääränä on parantaa kaupunkilaisten arkea, liikkumista ja olemista Espoon keskustassa, jonka kehittämisessä on tunnetusti paljon pelivaraa, toteaa projektipäällikkö, Mikko Rikala.

Gehl Architects keskittyy ihmislähtöisiin globaaleihin kehityssuuntiin ja hyödyntää empiirisiä analyysejä ymmärtääkseen, kuinka rakennettu ympäristö voi edistää ihmisten hyvinvointia ja kaupunkielämää. Public space, public life -tutkimukset ovat olleet osa Gehlin työskentelymenetelmiä vuosikymmenien ajan. Niitä on tehty lukuisissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa. Gehlin toimiston tavoitteena on luoda ihmisille parempaa ympäristöä.

– Me Gehlissä olemme työskennelleet monissa Pohjoismaissa, mutta ei juurikaan Suomessa. Olemme innoissamme saadessamme työskennellä Espoon Keskuksen parantamisprojektissa, kertoo  Birgitte Bundesen Svarre.

– Ei pelkästään tulevaisuuden vaan myös koko Espoon kehityksen kannalta on tärkeää, että eri suunnittelualat tekevät yhteistyötä keskenään. Me Gehlissä näemme, että tämä on oleellista suunnitelman onnistumisen kannalta. Meistä on hienoa olla osa tätä suunnitteluryhmää, johon meidän lisäksemme kuuluu Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Sito projektin vetäjänä sekä tuleva suunnittelijasukupolvi Aalto yliopistosta,  hän jatkaa.

– Projektin tavoitteena on kerätä tietoa ihmisten liikkumisesta ja  oleskelusta Espoon keskuksen alueen julkisissa ulkotiloissa. Analyysin perusteella ideoidaan alueen kehittämistä ja laaditaan ehdotuksia kaupunkitilan muuttamisesta kävelymyönteisemmäksi ja pyöräilyä paremmin tukevaksi, tiivistää Birgitte Bundesen Svarre.