abstractright abstractright
Uutiset

Tampereen Raitiotiehankkeen vaikutusten arvioinnille YVA ry:n kunniamaininta

YVA ry on myöntänyt kunniamaininnan Tampereen raitiotien vaikutusten arvioinnille, erityisesti arviointiraportille. Kunniakirjan vastaanottivat Sakari Grönlund Sitosta ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen Tampereen kaupungilta.

Kunniamaininta koskee erityisesti vuonna 2016 valmistunutta Tampereen raitiotien vaikutusarviointi –raporttia. Raportti on selkeä ja miellyttävä lukea, ja siinä on käsitelty laajasti hankkeen eri vaikutustyyppejä.

Lisäksi yhdistys kiittää Tampereen kaupunkia ja raitiotiehanketta siitä, että hankkeen eri vaikutuksia on proaktiivisesti selvitetty monipuolisesti jo useiden vuosien ajan suunnittelun rinnalla. Hanketta ja sen eri vaikutuksia on myös laajasti käsitelty eri sidosryhmien kanssa monivaiheisessa vuorovaikutusprosessissa.”

Linkki YVA ry:n palkintotiedotteeseen >>

Yva ry palkitsee vuosittain ansiokkaita vaikutusarviointeja. Tänä vuonna palkinnot jaettiin YVA-päivässä Helsingissä 30.3.2017. Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tavoitteena on estää ja vähentää hankkeista, suunnitelmista ja ohjelmista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.