abstractright abstractright
Uutiset

Uusi vastuullisuustyökalu käyttöön: Sitowisessä nyt neljä sertifioitua CEEQUAL-vastuullisuusasiantuntijaa

Helsingissä järjestettiin 27.-28.6. CEEQUAL-vastuullisuusasiantuntijakoulutus, jonka läpäiseminen hyväksytysti oikeuttaa toimimaan infra-hankkeiden CEEQUAL-assessorina. CEEQUAL on kansainvälinen, todenteisiin perustuva vastuullisuuden arviointi- ja pisteytysjärjestelmä, jota voidaan soveltaa erilaisissa infrahankkeissa.

CEEQUAL on osa brittiläisen Bre Global Ltd:n toimintaa. Bre Global Ltd ylläpitää myös laajemmin tunnettuja vastuullisuusjärjestelmiä, kuten rakennusten ympäristöluokituksessa sovellettavaa BREEAM-järjestelmää sekä laajoille aluekehityshankkeille soveltuvaa BREEAM Communities vastuullisuustyökalua.

CEEQUAL- työkalun ja pisteytyksen avulla pyritään löytämään infrahankkeille paras mahdollinen toteutustapa huomioiden taloudellinen-, sosiaalinen- ja ympäristönäkökulma. Hankkeiden arviointi toteutetaan 200 kysymyksen kautta, joiden teemat ovat:

 • Projektihallinta
 • Maankäyttö
 • Maisema
 • Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus
 • Kulttuuriympäristö
 • Vesivarat ja vesiympäristö
 • Energia ja hiilidioksidi
 • Raaka-aineiden käyttö
 • Jätteiden hallinta ja massatalous
 • Liikenne
 • Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
 • Vuorovaikutus

Ympäristö- ja imagohyötyjen lisäksi CEEQUAL-menettelyn avulla on hankkeissa saatu myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä.  Menetelmä on täysin skaalautuva, ja sitä voidaan soveltaa niin suunnittelussa, urakoinnissa kuin asiakkaan toiminnassakin.

Ota yhteyttä Sitowisen CEEQUAL-asiantuntijoihin:

Sakari Grönlund, p. 020 747 6190, sakari.gronlund (at) sito.fi

Merilin Vartia, p. 020 747 6528, merilin.vartia (at) sito.fi

Elina Väistö, p. 020 747 6137, elina.vaisto (at) sito.fi

Sanna Vaalgamaa, p. 020 747 7432, sanna.vaalgamaa (at) sito.fi