abstractright abstractright
Uutiset

Tampereen Härmälän entisen kaatopaikan kunnostus on valmistunut

Kunnostus saatiin tehtyä suunnitellusti ja aikataulussa. Myös kustannukset pysyivät suunnitellussa budjetissa.

Alueelta poistettiin massoja yhteensä noin 74 000 kuutiota, eli 165 000 tonnia. Suurin osa massoista, noin 135 000 tonnia, kuljetettiin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksiin. Voimakkaimmin pilaantuneet maa-ainekset toimitettiin Fortumin vaarallisen jätteen vastaanottokeskukseen Poriin.

Kunnostuksessa pumpattiin kaivantovesiä käsittelyn kautta Tampereen Veden jätevesiviemäriin noin 3 000 kuutiota.

Kunnostusta valvoi Sito Oy:n ympäristötekninen valvoja, joka tutki kaatopaikan kaivumassojen laatua ja ohjasi massat oikeaan paikkaan.
Kaivannon pohjalta ja seinämistä otettiin jäännöspitoisuusnäytteet. Sito teki kunnostustyössä myös rakennuttamista ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä.

Suunnitteluvaiheessa Sitossa on tehty mm.
• pilaantuneisuustutkimukset ja kunnostussuunnittelu
• vesihuollon suunnittelu
• liikennesuunnittelu
• valaistussuunnittelu
• urakoitsijan ja vastaanottopaikkojen kilpailutus

Kunnostus täytti kauttaaltaan Pirkanmaan ELY-keskuksen asettamat kunnostustavoitteet.

Kunnostetulle alueelle on vahvistunut uusi asemakaava, jonka mukaan alueelle rakentuu asuinkerros- ja asuinpientaloja.

Härmälän entisen kaatopaikan kunnostettu alue kartalla.

Tarkemmin projektista voit lukea Tampereen kaupungin tiedotteesta ja Aamulehden nettisivulta.