abstractright abstractright
Uutiset

Rautatieliikenteen kilpailu haastaa muutokseen

Sito on yhdessä Devlog Oy:n kanssa  selvittänyt ratakapasiteetin jakamiseen liittyviä toimintamalleja eri Euroopan maissa. Toimeksiantajana on Liikennevirasto, joka kehittää omaa toimintaansa vastaamaan monitoimijaympäristön vaateita.

Toimintamallit ja -kulttuurit ovat osoittautuneet moninaisiksi. Useimmissa maissa on havahduttu myös siihen, että yhteistoimintaan ja toimintaedellytysten kehittämiseen on panostettava enemmän aikaa ja resursseja. Kaikissa maissa monitoimijaympäristö on tuonut lisää dynamiikkaa ja aktiivisuutta rautatiesektorille. Kansallisten rautatieyhtiöiden rooli on muuttunut pelinrakentamisen suuntaan ja rautatieyritysten keskinäinen yhteistyö korostuu niukkaa kapasiteettiä jaettaessa.

Nyt on käynnissä merkittävä rautatieliikenteen muodonmuutos, joka koskettaa kaikkia rautateihin liittyviä toimijoita!