abstractright abstractright
Uutiset

Sito mukana Vuoden 2013 työmaassa

Rakennuslehti on valinnut TYL Pulterin urakoiman E18 Koskenkylä–Kotka -hankkeen Vuoden Työmaa-kilpailun voittajaksi. Sito on ollut vahvasti mukana moottoritien suunnittelussa yhteistyössä Rambollin ja Destian kanssa. Sito on suunnitellut hankkeen ”käyntikortin” Ahvenkosken langerpalkkisillan, Markkinamäen tunnelin sekä noin kolmanneksen hankkeeseen liittyvistä väylistä ja silloista. 

Raati valitsi yksimielisesti E18-hankkeen kilpailun voittajaksi. Raadin mukaan elinkaarimallin ansiosta aikataulut ja tuotannon ohjaus ovat toteutuneet hankkeessa erinomaisesti. Lisäksi raati kiitteli työyhteenliittymään valittujen henkilöiden erinomaista yhteistyötä. Esille nousivat myös muun muassa asiakaspalautteen huomioiminen toiminnan kehittämisessä, ulkomaisen aliurakoinnin riskien jakaminen ja työturvallisuus.

Sito mukana suunnittelussa

Siton monialainen palvelutarjonta on mahdollistanut massiivisen hankkeen kokonaisvaltaisesti suunnittelun erittäin kireässä aikataulussa mukautuen toteuttajien tarpeisiin. Suunnitteluun ovat osallistuneet tie-, geo-, silta-, paalulaatta-, melueste-, tunneli-,  ympäristö-, valaistus-, liikenteenohjaus- ja telematiikkasuunnittelijat. Suunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä toteutusorganisaation ja konsulttiryhmän muiden jäsenten kesken. Hanke oli ensimmäinen  iso infra-hanke, joissa rakenteiden mitoitus on toteutettu eurokoodien mukaan.

Hanke toteutetaan ns. elinkaarihankkeena. Se on osa kansainvälistä E18-tietä ja on osa EU:n tärkeää Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. E18 Koskenkylä–Kotka -tiehanke on tällä hetkellä suurin käynnissä oleva tieurakka Suomessa. Valtatien 7 rakentaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä–Loviisa–Kotka on yksi neljästä puuttuvasta Turun ja Vaalimaan välisen E18-tien kehittämishankkeesta. Moottoritie valmistuu ensi syksynä.  Työn tilaajana on Liikennevirasto. Tieyhtiö Valtatie 7 Oy vastaa aina vuoteen 2026 tien rakentamisesta, myös tien kunnossapidosta ja rahoituksesta.

 

Lisätietoja: johtava konsultti Hannu Hilli