abstractright abstractright
Uutiset

Siton toimittama alueraportointisovellus palkittiin

Espoon kaupunki on julkistanut innovaatiokilpailun voittajat. Jaetun ensimmäisen sijan sai alueraportointisovellus, jonka Sito on toimittanut Espoon kaupungille. 

Sovellus on tarkoitettu kaupungin suunnitteluun ja seurantaan sekä johtamisen välineeksi. Sen avulla voidaan seurata esimerkiksi katujen rakentamiskustannusten kehittymistä. Palvelu tuottaa karttapohjaista tietoa kaupungin alueilla tapahtuvasta kaupungin ja sen infrastruktuurin kehittämisestä ja kehittymisestä.

Oleellisena sisältönä raportointijärjestelmälle on strategisten linjausten ja päätösten saaminen näkyville ja seurantatiedon peilaaminen asetettuja tavoitteita vasten. Palvelun pääasialliset käyttäjät ovat kaupungin johto, yksiköiden johtajat, esimiehet ja palveluiden tuottajat.  Tiedolla johtamisella varmistetaan, että päätöksenteon tukena on tuorein ja laadukkain tieto menneisyydestä, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Sovelluksen avulla tietojen oikeellisuus on parantunut ja tietoa tuotetaan entistä tehokkaammin.

 – Alueraportoinnissa on kiinnitetty erityisesti huomiota helppoon käyttöliittymään ja selkeään ulkoasuun niin, että aluekohtaiset tiedot tulevat nopeasti ja selkeästi esille. Yksittäisten kohteiden sijaan tiedot esitetään kootusti suuremmalle alueelle, kuten kaava- tai pienalueelle, jotta merkitykselliset kokonaisuudet ovat helposti hahmotettavissa, kertoo Siton yksikön päällikkö Mikko Ristikangas. Paljon on myös panostettu tietojen louhintaan erilaisista operatiivisista järjestelmistä, Ristikangas jatkaa.

Palvelun kautta saatava tieto on julkista ja vapaasti käytettävissä. Avoimen datan hyödynnettävyyden kautta sovelluksen luomista tiedoista on tehty jo uudenlaisia palveluja.

Kilpailu on kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän perustama ja siinä haettiin henkilöstön ideoimia innovaatioita kahdessa sarjassa: innovaatiot, jotka ovat jo ehtineet tuottaa tuloksia sekä potentiaaliset innovaatiot, jotka voidaan toteuttaa myöhemmin. Innovaatiokilpailu kannustaa parantamaan ja kehittämään kaupungin palveluja tai organisaation sisäistä toimivuutta.

Tutustu palveluun

Louhi Tilannekuva-video