abstractright abstractright
Uutiset

Sito suunnittelemassa vihreää ja turvallista moottoritietä

Vuoden työmaana palkittu TYL Pulterin urakoima E18 Koskenkylä–Kotka –hanke etenee aikataulustaan edellä. Turvallisuutta lisäävine ja ympäristön huomioon ottavine ratkaisuineen moottoritiestä tulee kansainvälisestikin edelläkävijä. Sito on suunnitellut moottoritielle mm. Ahvenkosken upean langerpalkkisillan sekä aurinkosähköä ja LED-valaistusta valaistuksessa hyödyntävän Markkinamäen tunnelin.

E18 Koskenkylä–Kotka -hankkeessa täydennetään nykyinen moottoriliikennetie moottoritieksi 17 km matkalla Koskenkylästä Loviisaan ja rakennetaan 36 km moottoritietä Loviisasta Kotkaan. Moottoritielle tulee kuusi uutta eritasoliittymää sekä 68 siltaa. Urakka valmistuu vuoden 2015 lopussa, mutta kokonaisuudessaan moottoritie avataan liikenteelle jo syksyllä 2014. Elinkaarihankkeena toteutettavan tien kunnossapidon ja rahoituksen sisältävä sopimuskausi ulottuu vuoteen 2026 saakka.

Moottoritie vähentää valmistuttuaan valtatie 7:n ruuhkia, ehkäisee onnettomuuksia ja lyhentää matka-aikaa Koskenkylän ja Kotkan välillä noin 8 minuuttia.

Esimerkillistä yhteistyötä

Vuoden työmaa -kilpailun raati kiitti E18 Koskenkylä–Kotka –hankkeen palkitessaan erityisesti osapuolien välistä erinomaista yhteistyötä. TYL Pulterin muodostavat Destia sekä YIT. Suunnittelua ovat puolestaan toteuttaneet yhteistyössä Sito, Destia ja Ramboll. Sito on suunnitellut hankkeen ”käyntikortin” Ahvenkosken langerpalkkisillan, Markkinamäen tunnelin sekä noin kolmanneksen hankkeeseen liittyvistä väylistä ja silloista. Suunnitteluun ovat osallistuneet tie-, geo-, silta-, paalulaatta-, melueste-, tunneli-, ympäristö-, valaistus-, liikenteenohjaus- ja telematiikkasuunnittelijat. Kohteen taito- ja pohjarakenteet on mitoitettu ensimmäisenä suurena infrahankkeena eurokoodien mukaan.

Projektipäällikkö Jere Keskinen YIT:ltä kiittää toimivaa yhteistyötä, luottamuksellisia suhteita ja mukanaolijoiden innostusta hankkeeseen. – Porukka on todella sitoutunutta niin toteutuksessa kuin suunnittelussakin. Myös yhteistyö Liikenneviraston ja viranomaisten kanssa on toiminut erittäin hyvin, hän sanoo.

Pultereita alueelta löytyy. – Niitä on rikottu ja muokattu käyttöön, mutta siirretty myös maisemointitarkoituksiin ja paljon!, Keskinen naurahtaa.

_

Uudenlaisia ratkaisuja

Haasteellista suuren elinkaarihankkeen toteuttaminen tiukassa aikataulussa luonnollisesti on – varsinkin, kun samalla on sovellettu uusinta tietoa ja tekniikkaa.
–Maarakentamisen koneohjauksesta ja koneautomaatiosta olemme saaneet hyviä kokemuksia. Moottoritien turvallisuuden  parantamiseen on käytetty telematiikkaa, jonka laitteita on kehitetty mm. törmäysturvallisuuden osalta. Moottoritien eritasoliittymien uusi pisaraliittymämalli estää ramppia pitkin väärään suuntaan ajamisen, Keskinen kertoo. Myös uusia materiaaleja on käytetty, mm. vaahtolasia tierakenteen keventämisessä.

Ympäristöä kunnioittaen

E18 Koskenkylä–Kotka -työmaa on osa Vihreä moottoritie -hanketta, jossa rakentaminen toteutetaan ympäristö huomioiden. Levähdyspaikkojen ravintolarakennukset ottavat energiansa maasta ja varaudutaan sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen moottoritien liityntäpysäköintialueilla. Osa Markkinamäen tunnelin valaistuksen energiasta saadaan suoraan auringosta. – Tunnelissa tarvitaan eniten keinovaloa juuri silloin, kun aurinkosähköä on parhaiten tarjolla, Keskinen sanoo.

Moottoritietä onkin rakennettu Natura 2000-alueiden ehdoilla mm. Ahvenkosken hienossa ympäristössä. Eläimille on rakennettu tunneleita ja kaikkiaan viisi 35 metriä leveää tien ylittävää riistasiltaa. Myös rauhoitettujen vuollejokisimpukoiden elinympäristön suojaaminen vaikuttaa onnistuneen niin Ahvenkoskella kuin Langinkosken haarassakin.

Suunnitteluratkaisuissa on panostettu myös esteettisyyteen. Jo avattua moottoritieosuutta ajaneet ovat kiitelleet erityisesti läpinäkyviä ja koristeellisia meluesteitä. Natura 2000-alueella sijaitsevasta Ahvenkosken sillasta haluttiin ympäristönsä arvoinen. Yksikaarinen langerpalkkisilta osoittautui paitsi näyttävimmäksi, myös rakenteellisesti ja kustannuksiltaan parhaaksi ratkaisuksi. Silta on keskijänteellä tyypiltään ns. langerpalkkisilta, jossa kansirakenne on ripustettu riippuköysin yhdestä teräsrakenteisesta kaaresta ja sillan kansi toimii kaaren vaakakuormat siirtävänä rakenteena. Sillan pääsuunnittelija toimi DI Jussi Luokkakallio yhdessä DI Niklas Gordinin ja DI Mikko Tuomisen kanssa.

Teksti ja haastattelu: Dakota Lavento