abstractright abstractright
Yleinen

Sitos tjenester innenfor planlegging og konsultasjon er tildelt ISO9001-sertifisering

Den 12. desember 2016 fikk det integrerte styringssystemet til Sito tildelt en sertifisering for styringssystemer. Styringssystemet vårt oppfyller kravene til den nyeste SFS-EN ISO 9001:2015-standarden for kvalitetsstyringssystemer. På dette tidspunktet dekker sertifiseringen forretningsområdet for planleggings- og konsultasjonstjenester. Sertifiseringen er gyldig i tre år fra tildelingsdagen.

Sertifiseringen ble tildelt oss av DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab. Vurderingen som resulterte i sertifisering, ble gjennomført i november 2016. Neste vurdering er planlagt å finne sted i løpet av høsten 2017. Sertifiseringen må holdes gyldig ved å gjennomføre en planlagt vurdering hvert år.

Integrert styringssystem

Sitos integrerte styringssystem er basert på ISO 9001-standarden for kvalitetsstyringssystemer og ISO 14001-standardene for miljøstyringssystemer. Disse ble revidert i 2015.  Målet til Sito er at virksomheten skal være fullstendig sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 og ISO 14001 i løpet av høsten 2017.

Det reviderte styringssystemet passer utmerket for de mer omfattende tjenestene Sito tilbyr. Ved å bruke prosjektbasert tilnærming kan vi rette oppmerksomheten mer systematisk mot kundens behov, å overholde prosessbeskrivelsene og å godkjenne tjenester eller produkter.

ISO 9001-sertifiseringen vil med tiden erstatte den tidligere RALA-sertifiseringen vår, men i overgangsperioden, frem til 31. desember 2017, vil begge sertifiseringene være gyldige.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om det integrerte styringssystemet og sertifiseringen, ber vi deg ta kontakt med Reijo Kukkonen, kvalitetssjef.