abstractright abstractright
Yleinen

De finske infrastruktur- og byggdesignselskapene Sito og Wise Group slår seg sammen

Sito Oy og Wise Group Finland Oy slår seg sammen til én ekspertorganisasjon med nærmere 1100 ansatte. Det nye selskapet blir det største finskeide selskapet innen bygg-, infrastruktur- og konsulenttjenester. Selskapet tar sikte på å ansette mer enn 100 nye talentfulle medarbeidere årlig.

Wise Group Finland Oy, en tilbyder av konsulenttjenester til byggebransjen, samt byggdesign, konstruksjon og prosjektering, og Sito Oy, et kompetanseforetak innen infrastruktur, trafikkløsninger, logistikk, arealbruk, miljø og digitale tjenester, slår seg sammen. Med virksomhet i de andre nordiske landene og Baltikum i tillegg til Finland, vil selskapene nå kunne oppfylle alle de design- og konsulentbehovene som kundene deres har.

“Fusjonen gir oss et enormt potensial for utvikling og utvidelse og gjør det mulig for oss å tilby tjenester til kunder av alle størrelser på hele infrastruktur- og byggdesignområdet. Vi vil ikke bare kunne utvide tjenestetilbudet vårt, men også foreta større investeringer i utviklingen av virksomheten og diversifisere prosjektporteføljen vår. Det framtidige samarbeidet vårt vil fokusere på blant annet utvikling av digitale tjenester, forklarer Tapio Puurunen, administrerende direktør i Sito.

“Fusjonen mellom Wise Group og Sito er et logisk skritt videre for begge selskapene. Vi er like sterke og utfyller hverandre godt; vi har mange av de samme kundene, men har veldig få overlappende funksjoner. Vi driver i stor grad virksomhetene våre på samme måte, og vi vil svært gjerne fortsette arbeidet på en smidig og rettferdig måte. Begge selskapene er så heldige å ha ansatt en fantastisk gruppe mennesker som er blant de fremste ekspertene på sine felt. Vi ønsker å utvide denne gruppen betydelig i nær framtid,” sier Aki Puska, administrerende direktør i Wise Group.

De ansatte vil være majoritetseiere i det nye selskapet. For å fremme veksten i det nye selskapet vil Intera Partners, et finsk private equity-fond og nåværende deleier i Wise Group, fortsette å eie en del av selskapet. Nettosalget i det fusjonerte selskapet vil overstige 100 millioner euro i 2017.

“Vi tror denne fusjonen vil være en fordel for hele bransjen og kundene den har. Eierne deler målet om å introdusere en seriøs finsk aktør på det nordiske markedet,” sier Tomi Terho, aksjonær i Intera Partners.

Selskapene vil fortsette som to separate selskaper og merkevarer under integreringsprosessen i 2017. Navnet og merkevaren til det nye selskapet vil bli offentliggjort senere i år. Fusjonen må godkjennes av det finske konkurranse- og forbrukertilsynet.

Mer informasjon:

Susan Sundell, tlf. +358 (0)20 747 6130, susan.sundell (at) sito.fi
Kontakt- og intervjuforespørsler til Tapio Puurunen, administrerende direktør i Sito

Sanna Nyström, tlf. +358 (0)40 584 1126, sanna.nystrom (at) wisegroup.fi
Kontakt- og intervjuforespørsler til Aki Puska, administrerende direktør i Wise Group

 

Sito er et selskap med høy og variert kompetanse innenfor fagområdene infrastruktur, trafikkløsninger, logistikk, arealbruk, miljø og digitale tjenester. Selskapet har mer enn 550 ansatte eksperter og er lokalisert på ti ulike steder i Finland. I sin 40-årige historie har Sito vokst fra å være et tradisjonelt ingeniørkontor til å bli et multikompetent serviceselskap som tilbyr kundene sine omfattende design- og eksperttjenester og digitale løsninger gjennom hele infrastruktursyklusen.

Wise Group er en finsk ekspert på bygg som tilbyr konsulent-, design- og byggentreprenørtjenester for bygge- og renovasjonsprosjekter. Etter å ha vokst sterkt både organisk og gjennom fusjoner, er Wise Group nå en av de fem fremste tilbyderne av eksperttjenester i den finske byggsektoren. Wise Group har mer en 520 ansatte eksperter på byggtjenester og prosjektering, konstruksjon og akustikk, med lokaler på 15 ulike steder i Finland.

Intera er et finsk vekstorientert private equity-fond. Intera investerer i finske og svenske selskaper som har mellom 10 og 200 millioner i nettosalg på investeringstidspunktet.  Typiske investeringsmuligheter inkluderer økt vekst og internasjonalisering i målselskapet, restrukturering av bransjen og overføring til neste generasjon i familiebedrifter. Intera ble grunnlagt i 2007 og eies av nøkkelpersonalet sitt. Investorene av midlene som Intera styrer er ledende nordiske og europeiske investeringsinstitusjoner.