abstractright abstractright

FAKTURERING I NORGE:

Sito Norge AS
Postboks 4834
0422 Oslo

IBAN nummer electronic format: NO4260110626811

IBAN nummer Paperformat: NO42 6011 0626 811

SWIFT: NDEANOKK

Bank: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge

 

FAKTURERING I FINLAND:

Fakturering på nett

Vårt faktureringsselskap på nett: Tieto Oyj (identifikasjonsnummer 003701011385)

Sito Oy

Selskaps-ID: 2335445-0, fakturering på nett / OVT: TE003723354450

Sito Rakennuttajat Oy

Selskaps-ID: 2655301-7, fakturering på nett / OVT: TE003726553017

Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy

Selskaps-ID: 0739728-2, fakturering på nett / OVT: TE003707397282

Fakturering

Hvis det ikke er mulig for deg å sende en faktura på nett, ber vi om at du sender alle fakturaer angående gruppens medlemsselskaper med e-post til følgende adresse:

“Selskapsnavn”, kjøpsfakturaer
Tuulikuja 2, 02100 Espoo, Finland

Vi ber også om at du oppgir kjøperens navn på fakturaen eller bruker en annen referanse du får av kjøperen.