abstractright abstractright

Målet vårt er å bygge et bedre bomiljø i alle virksomhetene våre. Vi tilbyr bærekraftige løsninger som er basert på økonomiske og økologiske verdier og menneskers trivsel.

Våre retningslinjer for miljø

Miljøspørsmål er en del av vår daglige virksomhet. Vi forplikter oss til stadig å utvikle virksomheten samtidig som vi fremmer kundens miljøvernstandard ved hjelp av tjenestene vi tilbyr.

Selskapets ledelse og alle våre ansatte har forpliktet seg til å være i samsvar med ERP-systemets prinsipper i henhold til ISO 14001-standarden under alle selskapets virksomheter.

Vi har identifisert de miljømessige aspektene ved virksomhetene våre, og vi tar hensyn til disse aspektene når vi fastsetter våre mål. Vi vurderer regelmessig hvordan både retningslinjene og målene for miljø gjennomføres, og vi utvikler driftsmodeller ved å ta hensyn til endringer i tjenestene, driftsmiljøene og lovgivingen.

Tapio Puurunen
Administrerende direktør, Sito Oy

 

Miljø i prosjektarbeidet

For oss er det spesielt givende når vi gjennom våre prosjekter påvirker miljøets tilstand og utvikling. En integrert del av alle designprosjekter vi gjør, er ansvaret vi har for å gjøre miljøet bedre og mer bærekraftig. I alt designarbeid må vi ta hensyn til brukernes behov, kostnadseffektivitet, levetid og miljø.

Når vi planlegger prosjektets levetid, tar vi i bruk etablerte metoder, for eksempel levetidsvurderinger, beregning av karbonbalanse, naturlig stormvannsbehandling og miljøklassifisering. Endring er eneste konstant. Derfor trives vi med å forbedre tjenestene og handlingene våre.

Ansvar for miljø og samfunn

web2013_940x360_yritys_ymparisto

For Sito er ansvarlighet og miljø viktige verdier. Dette viser seg i selskapets livsløp og de ansatte. Vi er forpliktet til å ta del i den bærekraftige utviklingen av miljøet, samfunnet og økonomien.

For oss er miljøspørsmål, energi- og materialeffektivitet, samfunnsansvar samt kulturelle og økonomiske aspekter grunnleggende krav for et bærekraftig miljø.

I arbeidet vårt er ansvarlighet til stede i form av etiske handlinger, åpen og ærlig kommunikasjon og gjensidig respekt for hverandre og samarbeidspartnerne våre. Internt i virksomheten er ansvarlighet tydelig til stede i form av stadig fokus på de ansattes trivsel, helse, sikkerhet og fagkompetanse. I tillegg ønsker vi å være med på å øke samfunnets økonomiske velferd.

Vi tar miljøansvar ved å utvikle virksomheten slik at vi minimerer den negative miljøpåvirkningen. Ansvarsfulle valg krever stor kunnskap. Derfor utdanner vi våre ansatte regelmessig, og vi tar i bruk vårt eget miljøprogram fullt ut. Ved å øke fokuset på ansvarsfulle valg påvirker vi de ansatte til å ta økologiske valg også utenfor arbeidstiden.