abstractright abstractright

Sito har tre virksomhetsområder som støtter hverandre: planlegging og konsultasjon, digitale tjenester og tjenester for å nå produksjonsfase og miljøløsninger.

Planleggings- og konsulenttjenester

Vi tilbyr tjenester innen planlegging, konsultasjon og bygging til virksomheter som utvikler infrastruktur og bomiljø.

  • trafikkinfrastruktur – veier, jernbaner, vannveier samt havner og terminaler og drift av disse
  • urban og kommunal infrastruktur og arealbruk
  • miljø og vann
  • tjenester innen industri, energiproduksjon, handel og logistikk

markus.vayrynen_600x600a

Markus Väyrynen
Konserndirektør
Tel. +358 20 747 6152

jannis_mikkola_2_600x600

Jannis Mikkola
Divisjonsdirektør
By og traséer
Tel. +358 20 747 6601

anne_ilola_600x600

Anne Ilola
Divisjonsdirektør
Miljø og byutvikling
Tel. +358 20 747 6544

laura_jarvinen_600x600

Laura Järvinen
Divisjonsdirektør
Bane og konstruksjoner
Tel. +358 20 747 7343

jouni_maidell_600x600b

Jouni Maidell
Divisjonsdirektør
Byggeledelse
Tel. +358 20 747 7348

Digitale tjenester og tjenester for å nå produksjonsfase

Vi forbedrer kundens kontinuerlige prosesser ved å øke effektiviteten ved hjelp av digitalisering og utkontraktering.

  • programvareløsninger
  • trafikk- og mobilitetsløsninger og nye forretningsmuligheter
  • tjenester for telekommunikasjonssektoren
  • tjenester innen utkontraktering av prosesser og konsulenttjenester som gir støtte til utviklingen og vedlikeholdet av tjenestene ovenfor

kari_tuukkanen_2_600x600

Kari Tuukkanen
Konserndirektør
Tel. +358 20 747 6619

petri_launonen_2_600x600

Petri Launonen
Divisjonsdirektør
Trafikk og logistikk
Tel. +358 20 747 6744

jukka_andersson_2_600x600

Jukka Andersson
Divisjonsdirektør
Tele
Tel. +358 20 747 6591

Miljøløsninger

Vi tilbyr kontrakter og tjenester til miljø- og gjenvinningsvirksomheter.

  • gjennomføring av miljøprosjekter
  • håndtering og behandling av overflødig materialer og slam

anton_palolahti_600x600b

Anton Palolahti
Konserndirektør
Tel. +358 20 747 6671

eija_ehrukainen_600x600

Eija Ehrukainen
Divisjonsdirektør
Tel. +358 20 747 7465