abstractright abstractright

Berg- og geoteknikk

Berg- og geoteknikk gir et godt grunnlag for ethvert prosjekt innen byggmiljø. Vi designer berg- og fundamentkonstruksjoner til alle typer bygginger.

Betydningen av berg- og geoteknikk blir stadig viktigere i byggeprosjekter på grunn av kravene til byggmiljøet og målet om å råde over naturen og dens ressurser.  Betydningen av dette understrekes av at bruk av landarealer øker samt at mengden tilgjengelige byggematerialer reduseres. Samtidig øker etterspørselen etter byggematerialene.

Byggteknikk må håndtere underjordiske anlegg og konstruksjoner i åpne groper, slik at de gjenværende konstruksjonene er sterke, trygge og langvarige. Under planleggingen tas det hensyn til kravene som miljøet har, ikke bare for å håndtere grunnvann, men også annen påvirkning under byggeprosessen, for eksempel vibrasjoner.

Geoteknikk gjør at undergrunnen og de øvrige konstruksjonene passer sammen.

Målet til geoteknikken er å gjøre samhandlingen mellom grunnen og konstruksjonene sterk og solid, på en måte som er planlagt og forutsett.  Et krav til fundamentkonstruksjoner er å sørge for at sikkerheten er ivaretatt under alle forhold. Målsetningene inneholder blant annet langvarige og økonomiske konstruksjoner slik at kollaps kan unngås. Samtidig fjernes faren for farlige og ujevne bosetninger samt frostskader.

Styring av grunn- og overflatevann er én av hovedfaktorene som gir trygge og holdbare konstruksjoner samt systematisk bevaring av naturlige forhold. Med geoteknikk er det mulig å påvirke mange typer miljøvernkrav på en positiv måte, også med hensyn til funksjonalitet og økonomiske aspekter.

Berg- og fundamentteknikk som er basert på pålitelige undersøkelser av stedet, danner en vesentlig del av hele miljøet som skal bebygges og vedlikeholdes:

 • trafikkårer: veier, gater, jernbanelinjer og vannveier med broer og tunneler
 • broer, tunneler og miljøkonstruksjoner
 • urbane og industrielle konstruksjoner, boligbygg og utviklingsprosjekter samt de underjordiske rommene som hører til disse
 • havner, marinaer og maritime byggeprosjekter
 • sport- og fritidslokaler
 • vann-, energi- og datanettverk

Vår solide kompetanse innen berg- og geoteknikk dekker tjenester under hele prosessen, fra forundersøkelser til krevende fundamentkonstruksjon, inkludert:

 • underjordiske anlegg og rom
 • fundamenter til konstruksjoner og bygninger
 • grunnforsterkninger
 • fundamentforsterkninger
 • støttede utgravinger
 • utgraving av åpen grop i krevende omgivelser
 • grunnvannsstyring og -drenering
 • trafikkårekonstruksjoner

Våre tjenester omfatter også inspeksjon og tilsyn utført av eksperter, planlegging av jord- og berggrunnsundersøkelser, geologiske tjenester samt opplæring, utviklingsarbeid og sammenstilling av retningslinjer.