abstractright abstractright

Broer og konstruksjoner

Vi leverer ekspert- og designtjenester til broprosjekter og andre konstruksjoner med egenskaper, slik at du som kunde kan administrere og bruke informasjonen som skapes gjennom hele livssyklusen til stedet.

Vi tilbyr design- og eksperttjenester som er aktuelle for broprosjekter og andre konstruksjoner med egenskaper, fra individuelle rørbroer til landets største trafikkåreprosjekter.  Våre tjenester dekker alle faser av planleggingen, fra innledende planlegging til vedlikehold. Vi har god kjennskap til alle byggematerialer – betong, stål, tre og stein.

Datamodellering som en del av designprosessen er en avgjørende del av normal planlegging. Vi bruker datamodellering i ulike faser av planleggingen. Vi utvikler også kontinuerlig løsninger og driftsmodeller, slik at vi kan øke effektiviteten og kombinere datamodeller som inneholder trafikkårekonstruksjoner og konstruksjoner med egenskaper.

Eksperttjenestene innenfor vedlikehold og konstruksjoner med egenskaper er dessuten tilgjengelig for deg under alle oppgaver tilknyttet overvåking av konstruksjonstilstand, prosedyreorientert programmering og planlegging av reparasjonsinvesteringer samt realiseringen av disse.

Våre eksperter er aktivt involvert i fagfeltets utvikling. Vi utarbeider planleggingsinstruksjoner for ulike kunder i tilknytning til for eksempel design av konstruksjoner med egenskaper og planer for inspeksjon og rehabilitering av konstruksjonene. Vi gjør også uavhengige designvurderinger i tilknytning til konstruksjoner med egenskaper som er utarbeidet av andre konsulenter for ulike kunder.