abstractright abstractright

Byplanlegging og arealbruk

Vår tverrfaglighet hjelper oss å lage et sunt, tiltalende og bærekraftig byggmiljø.

Som vår kunde får du fagkunnskap som dekker alle deler av arealbruk og reguleringsplaner, fra entusiastiske fagfolk.

Du har tilgjengelig by-, trafikk- og landskapsplanleggere med den beste fagkompetansen. Under arbeidet vårt ute i felten følger vi svært krevende etiske, estetiske og økologiske prinsipper i sammenheng med sertifiserte kvalitetssystemer.

Våre tjenester

Konseptuelle planer, strategier og visjoner

  •  Vi utvikler planer for bærekraftig arealbruk og tilknyttede reguleringsprosesser i samarbeid med oppdragsgiverne våre.

Undersøkelser

  •  Vi har mange års erfaring med fagundersøkelser i tilknytning til reguleringsplaner.

Konsekvensanalyse

  •  Vi gjennomfører tverrfaglige konsekvensanalyser i tilknytning til reguleringsplaner.

Hovedplaner

  •  Vi utvikler, planlegger og utarbeider hovedplaner i samarbeid med oppdragsgiverne og samarbeidspartnerne våre.

Byplanleggingsordninger

  •  Vi utvikler, planlegger og utarbeider byplanleggingsordninger i samarbeid med oppdragsgiverne og samarbeidspartnerne våre.

Kvartalsplanlegging

  •  Vi utvikler og planlegger kvartaler. Håndbøker i bærekraftighet, estetikk og funksjonalitet er retningsgivende under de etterfølgende design- og byggefasene.

Modellering og visualisering

  • Vi lager data- og nettmodeller samt visualiseringer for å levere planlegging av høy kvalitet, ekte samspill og gode omgivelser.

Planleggingskonkurranser

  • Vi deltar i planleggingskonkurranser for å utvikle fagkunnskapen vår.