abstractright abstractright

Digitale tjenester for kommuner

Med våre digitale skytjenester for produktferdigstilling, som er region- eller kommunespesifikke, forbedrer vi vedlikeholdet av grunnleggende registre, reguleringsplaner, bygningskontroll og tilknyttede tjenester som leveres av kommunens tekniske kontorer, ledelse for bygg og eiendom samt mobilitets- og transporttjenester.

louhi_logo_200x60Louhi Municipal Server

Louhi Municipal Server er et vanlig verktøy som kommunale myndigheter bruker til å styre offisielle prosesser.

Det samler IT-systemene og informasjonen til kommuner, interessenter og sentrale myndigheter i en sentralisert, kartbasert løsning for administrering av informasjon.

 

louhi_logo_200x60Louhi Shop

Louhi Shop er en nettbutikk for salg og distribusjon av en organisasjons elektroniske materialer og data på nettet.