abstractright abstractright

Jernbane

Sito er en aktør med mange ferdigheter når det gjelder jernbaneprosjekter. Våre tjenester dekker omtrent alle deloppgaver tilknyttet design. I tillegg kan vi tilby fagkunnskap på spesielle fagområder via våre etablerte samarbeidspartnere. Tjenestene dekker hele prosjektets livssyklus, fra innledende undersøkelser til byggeplanlegging og tilsyn med arbeidsstedet.

Vi tilbyr den beste kompetansen i landet vårt når det gjelder jernbanetransport, konstruksjoner, broer og geoteknikk. Planleggingen starter med å innta en fleksibel funksjon i samarbeid med kunden. Vi sørger for å gi kunden en løsning som er teknisk og økonomisk forsvarlig, og som lever opp til kundens standard. Fra kundene våre har vi fått heder og ros for innovativ og helhetlig økonomisk design.

I hele 35 år har vi planlagt broer, konstruksjoner og geokonstruksjoner for betydelige prosjekter innen infrastruktur. Innenfor jernbaneplanlegging har vi hatt god faglig styrke allerede siden selskapet ble grunnlagt. Vi har vært en del av omtrent alle store planleggingsprosjekter innen infrastruktur.