abstractright abstractright

Arkitekttjenester

Arkitektur

Arkitektur består av kunst, bygging og investering. Vi oppnår et godt resultat når kundens driftsmessige og estetiske behov dekkes innenfor rammene av gitt budsjett. Resultatet oppfyller også behovene til allmennheten ved å være en del av det utfyllende bybildet. Også aktørenes målsettinger nås. Arkitektur er et eksempel på brukskunst, og i god arkitektur kan det finnes mange ulike løsninger.

Kunden

Arkitekturens oppgave er å finne nye løsninger som kan dekke kundens behov. I tillegg består oppgaven av å velge samt utvikle en løsning i samarbeid med kunden som gjør at målene som nevnes ovenfor, oppnås. En arkitekt tar seg betalt for oppgaven. Det gir arkitekten et stort ansvar. Innenfor arkitektur er det ikke bare kunden som er brukeren, men også andre mennesker. Vi kan velge hvilket hjem vi vil ha, og hvilken konsert eller kunstutstilling vi vil gå på, men vi kan ikke endre omgivelsene våre. Derfor har hver bygning en krets av brukere som er større enn bare kunden. Ethvert mål må ses på som en del av en by i stadig endring

Metoder

Arkitektonisk planlegging krever oppfinnsomhet og kreative personer. Å arbeide i gruppe er også nødvendig hvis prosjektet er krevende.  Planleggingskulturen vår gjør at designerne på kontorene våre stoler på og respekterer hverandre. Det gjør at det er lett å diskutere fritt. Vi kvalitetssikrer det endelige produktet ved for eksempel å overføre planene til vår egen arbeidsgruppe for testing, før vi leverer arbeidet til kunden.

Kreativitet fremmes ved hjelp av informasjonsteknologi og digital bildebehandling. Informasjonsmodellering gjør det mulig å illustrere planen på en realistisk måte, og samtidig kan kostnadene styres hele prosjektet gjennom. Dette legger dessuten til rette for at kunden lettere kan ta avgjørelser.