abstractright abstractright

Design av broer og konstruksjoner

Vi leverer fagkompetanse- og designtjenester til broprosjekter og andre spesialkonstruksjoner, slik at du som kunde kan administrere og bruke informasjonen som skapes gjennom hele livssyklusen til stedet.

Våre fagområder:

Broplanlegging

 • veibroer
 • jernbanebroer
 • fotgjenger- og syklistbroer

Infrastrukturkomponenter

 • påleplater
 • støttemurer
 • støybarrierer

Vannkonstruksjoner

 • offshore konstruksjoner
 • brygger

Vedlikeholdstjenester for broer og andre spesialkonstruksjoner

 • årlige inspeksjoner
 • generelle inspeksjoner
 • spesielle inspeksjoner
 • reparasjonsplanlegging

Konstruksjonsdesign av underjordiske anlegg

 • trafikktunneler
 • parkeringsanlegg

Tjenester for inspeksjon av planer

Utarbeiding av retningslinjer