abstractright abstractright

Grønne tak og hager

Ettersom bykonstruksjonene har større tetthet, er det nå vanligere med parker og hager på toppen av diverse takkonstruksjoner og grønne tak. Det kreves tverrfaglig teknisk fagkunnskap for å planlegge dem. Når vi planlegger grønne dekker og hager, forsøker vi å skape løsninger som er holdbare, kostnadseffektive og av høy estetisk kvalitet.

Planlegging av grønne tak og hager

Grønne tak består av beplantede områder på toppen av diverse takkonstruksjoner og tilhørende sitteområder, overflatematerialer, installasjoner og tilbehør. Disse områdene er både teknisk og økologisk krevende å planlegge. Det krever både fagkompetanse og erfaring å planlegge et miljø som er hyggelig og har et behagelig mikroklima, på toppen av en takkonstruksjon. Designeren må kjenne til effekten av overflatejustering med hensyn til kontroll av avløpsvann og gjennomføringsløsninger. I tillegg er det viktig for eksempel å ha kjennskap til hvilken betydning underlaget og snøbelastningen på konstruksjonen har. Beplantningen blir påvirket av fukt- og overflaterelaterte forhold samt vind.

Grønne tak består av en overflate dekket med vegetasjon. Takene utgjør et nytt, økologisk grøntområde som gjør mangfoldet i byomgivelsene større. Grønne tak skaper glede, og ved hjelp av takene har man mulighet til å kontrollere avløpsvann, redusere støy og forbedre luftkvaliteten. Med vegetasjon på taket reduseres også bygningens energikostnader, siden man i en bygning med grønt dekke ikke trenger å bruke klimaanlegg like mye om sommeren. Samtidig blir takkonstruksjonen beskyttet mot UV-stråler og mekanisk slitasje av vegetasjonen.

I Sito har vi fokus på å skape et trygt, behagelig og bærekraftig miljø når vi starter prosessen med å designe dekker og grønne tak. Vi sørger for å lage et produkt av høy kvalitet ved hjelp av allsidig fagkompetanse og et bredt samarbeidsnettverk.