abstractright abstractright

Havnebygging

Fagfolkene våre har gjennomført svært mange typer havneprosjekter, fra marinaer til store laste- og passasjerhavner. Erfaringen vår spenner fra nasjonale prosjekter til utallige havneprosjekter i utlandet.

Virksomheten vår har tatt seg av byggekontraktsoppgaver fra prosjektplanleggingsfasen og helt frem til utgangen av garantiperioden.

Vi har god kjennskap til kaikonstruksjoner. Dessuten er vi eksperter på analyse, for eksempel analyse av hvordan jordforhold, og et bryggebasert bruksformål, påvirker egnetheten til ulike konstruksjoner i teknisk forstand. I tillegg gjør vi kostnadsanalyser. Vi har også god kjennskap til bygge- og monteringsteknologier innenfor bryggebygging. I tillegg har vi kjennskap til hvordan man vurderer hvor egnet ulike konstruksjoner er for bruk i hvert byggeprosjekt.

Vi er godt orientert om kvalitetssikringsmetoder for havnekonstruksjoner, enten det gjelder betong- og stålkonstruksjoner, røropplegg eller til og med overflatekonstruksjoner på havneområdet. Våre ansatte har erfaring med utvikling og bygging av havneterminaler og -områder, fra fylling helt fra havbunnen og opp til de øverste nivåene.  Hos Sito finner du fagfolk som tar seg av utvikling av havnebaserte spesialkonstruksjoner og -detaljer, enten det gjelder jernbanekonstruksjoner, røropplegg, kabelsystemer eller til og med løsninger for belysning.

Vi har også gjort oss grundig kjent med miljøsaker innenfor havnebygging. Ekspertene i Sito Group arbeider også bredt med miljøtillatelsesprosesser og miljøovervåking i havneprosjekter.

Ekspertene våre har i løpet av de siste årene vært en del av følgende betydningsfulle havnekonstruksjonsområder:

  • utvidelse av Helsinkis vestre havn, 2010–
  • bygging av AP-brygge i Vuosaari-havnen i Helsinki, 2011–2012
  • Helsinkis Vuosaari-havneprosjekt, 2003–2008
  • RoRo-brygge i byen Karlshamn i Sverige, 2003
  • cellulosefabrikkbrygge i Timrå i Sverige, 2002–2003

 

Noen av Finlands ledede fagfolk innenfor planlegging og bygging av havner og andre vannkonstruksjoner er ansatt hos Sito. De har kompetansen som er nødvendig for å oppfylle prosjektkravene