abstractright abstractright

Intelligent transport

Vi fremmer smart bruk av transportsystemet ved å kombinere kraftig informasjonsteknologi og fagkunnskap om trafikk. Våre smarte trafikktjenester kombinerer Sitos allsidige trafikkompetanse med et kraftig datatjenestetilbud.

Vi er en del av utviklingen av de nyeste typene intelligente transporttjenester i samarbeid med intelligente transportnettverk. Enheten vår innen intelligente transporttjenester drar nytte av Sitos datasammenstillingstjenester. Tjenestene innhenter og sammenstiller informasjon fra ulike kilder på en effektiv måte, slik at alle kan få nytte av informasjonen.

De viktigste utviklingsprosjektene våre finner du innenfor situasjonstjenesten vår. Her har vi Finlands mest omfattende sanntids trafikkdata tilgjengelig. Situasjonstjenesten for sanntids trafikkdata gjør at vi kan bruke transportsystemet på en smartere og mer effektiv måte.

  • trafikksituasjonstjeneste
  • strategiske undersøkelser
  • elektronisk trafikk