abstractright abstractright

Kildedata for infrastrukturprosjekter

Du får det du trenger av geografiske datamaterialer til informasjonssystemene dine fra Aino Data Service – i et format som er kompatibelt og oppdatert. Vi tilbyr alt i en nøkkelferdig tjeneste som er enkel og kostnadseffektiv.

Vi innhenter, produserer, vedlikeholder og distribuerer informasjonsprodukter på kommunalt nivå, nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr alle tjenester i tilknytning til datakrav, for eksempel innsamling av data, datavedlikehold og distribusjon og håndtering av kontrakter.

Aino-tjenesten inneholder følgende produkter:

  • Aino Production
  • Aino Management

 

Se presentasjonsvideoen  >>