abstractright abstractright

Koordinering av regionale byggeprosjekter – prosjektledelse og kostnadsstyring

Et regionalt byggeprosjekt består av ulike deler, fra reguleringsplanfasen til byggekontrakter og bygging av ny infrastruktur. Planlegging og oppfølging starter allerede i planleggingsfasen, og når prosjektet er fullført, fortsetter regionsutviklingen videre i flere år.

Regionale byggeprosjekter og vanlige byggeprosjekter er ulike, både når det gjelder størrelse og hvilken betydning prosjektet har for de ulike partene. Det er flere enn bare én faktor. Flere ting må vurderes for å kunne oppnå et vellykket prosjekt. De viktigste elementene er grundig planlegging, kostnadseffektivitet og prosjektets tidslinje. Vi har mange års erfaring og omfattende kunnskap på både det nasjonale og internasjonale området. Derfor kan vi gi assistanse innenfor alle aspektene av prosjektledelse ved hjelp av vår kompetanse. Dette omfatter blant annet:

 • ledelse av et prosjekts tidsplan
  • koordinering av flere prosjekter
  • koordinering av trafikkordninger
  • risikostyring eller risikovurdering innenfor alle prosjektaspektene: kostnader, sikkerhet, byggeplassens trafikkpåvirkning og risiko- og sikkerhetsstyring på byggeplassen
  • administrasjon og informasjonsbehandling
  • administrasjon og forhåndsplanlegging av endelig og økologisk oppbevaringssted for utgravingsmaterialer

Kostnadsstyring i store bygge- og utviklingsprosjekter

Identifiserte hovedfaktorer

 • flere parter og designere i prosjektet
 • planlegging og gruppering av kostnadsberegning i forkant av selve beregningsprosessen
  • har stor innvirkning på rapportering og kvalitetssikring
  • målet med grupperingen er problemfri kostnadsjustering
 • enhetlige instruksjoner til alle parter som er involvert i prosessen
 • kvalitetssikring gjennom hele prosjektet
  • dokumentasjon, samarbeid og kontinuerlig overvåking
 • kvalitetssikring av kostnader i samarbeid med teknologieksperter

Prosess

 • planlegging av beregningsprosessen og utarbeiding av instruksjoner
 • beregningsinstruksjoner og -koordinering
  • instruksjoner til planlegger og styring av kostnadsberegning
  • deltakelse i planleggingsmøter: teknologifagfelter og kontrollgruppe
 • sammenstilling av beregninger
  • planleggernes beregninger sammenstilles til én kostnadsberegning
 • beregningskontroller og tillegg
  • detaljert kvalitetssikring av teknologifagfeltet og tillegg ved behov
  • for eksempel broer, gater, kommunal prosjektering, belysning, geoteknikk og trikk
 • rapportering
 • kostnadsberegning
  • kostnadsrapport
  • statistikk
  • leveres trinnvis etter som de ulike delene fullføres og ved behov
  • årsaksrapportering ved eventuelle kostnadsendringer
 • kontinuerlig overvåking av beregninger
 • kontinuerlig overvåking og kvalitetssikring
  • deltakelse i planleggingsmøter og aktiv kommunikasjon
  • planleggingsparametere, informasjon i startfasen og forskningsresultater
  • prosjektets tekniske omfang
  • statistikk

Prosjektplan

 • Prosjektplanen beskriver ansvarsområdene, rekkefølgen og tidsplanen for gjennomføring av prosjektet.
 • Den er et verktøy for prosjektledelse.
 • Den inneholder informasjon om prosjektgjennomføring og videre planlegging.
 • Prosjektplanen beskriver hele prosjektet som skal gjennomføres.
 • Prosjektplanen omfatter flere faser, for eksempel:
 • målsetting
 • prosjektspesifikasjoner
 • prosjektorganisering, etablering av prosjektorganisasjonen og oppgavene
 • planlegging og rapportering av prosjektets tekniske omfang
 • tidsplanlegging
 • kostnadsplanlegging
 • miljøledelse
 • design av kontrollsystem
  • prosjektledelse
  • kommunikasjon og samspill
  • dataledelse
  • planleggingsinstruksjoner
  • risikostyring

Koordineringstjenesten er skreddersydd etter kundens ønsker.
Fokuset til koordineringen utvikler seg i henhold til kundens behov og etter som prosjektet skrider fremover. Med våre tjenester får du muligheten til å ta i bruk informasjonstjenester (for eksempel LOUHI-tjenesten) som er skreddersydd for kunden. Ved å bruke tjenestene i samarbeid med våre eksperter blir det enklere å identifisere og forutse farer, sikre at koordineringen av prosjektene blir effektiv, og levere kostnadseffektive løsninger for prosjektgjennomføringen.