abstractright abstractright

Materialeffektivitet og håndtering av masser

Målet med håndtering av masser er blant annet å bestemme hvor mye jord og pukk som er nødvendig i byggingen og hvor mye av dette som produseres av byggingen. I tillegg skal det bestemmes hvilke tiltak som er nødvendige, slik at naturressurser som ikke kan gjenvinnes, brukes på en nøysom måte. Når det gjelder håndtering av masser, er det avgjørende at materialene brukes nærmest mulig bruksstedet, og at massene brukes på best mulig måte.

 

Vi tilbyr, i tillegg til miljøtjenesteområdet, planlegging for hvordan masser skal håndteres, fra planleggingsfasen til gjennomføringen av området. Tillatelsesprosessene er også inkludert.

Tjenestene gir kunden skreddersydde datatjenester (for eksempel bruk av Louhi-tjenesten), som sammen med fagfolkenes kompetanse produserer ikke bare miljøvennlige, men også kostnadseffektive løsninger.

Vi utarbeider tjenester, løsninger og produkter slik at vi kan skåne naturen på en effektiv måte.

 • Vi støtter materialeffektivitet og holder kontroll på materialer.
 • Vi reduserer bruk av naturressurser og reduserer avfallsproduksjon.
 • Vi støtter gjenvinning av materialer.
 • Vi tar hensyn til nødvendige logistikkløsninger og diverse strukturer.

Produkter og tjenester:

 • undersøkelser og rapporter
 • planer og strategier
 • planlegging og rådgivning for produktiv bruk av materialer
 • miljølisenser
 • logistikkrapporter
 • planlegging av avfallsplasser, bygninger og gjennomføring av upartisk kvalitetskontroll
 • industrielle biprodukter fra handel og hvordan dra nytte av dem
 • håndtering av slam